Все про артиклі в англійській, частина 2: невизначений a/an

articles

У першій частині, присвяченій артиклю the, ми вже розповідали про те, що таке артиклі в англійській і навіщо вони взагалі потрібні, а також придивилися уважно до всіх можливих значень визначеного артикля і ситуацій, коли його потрібно, а коли не потрібно ставити.

Тепер пропонуємо детально ознайомитися з невизначеним артиклем a/an, а також розібратися з використанням артиклів із обчислюваними та необчислюваними іменниками.

Треба підтягнути англійську?

Вживання невизначеного артикля a/an

A/an використовується:

а) коли мова йде про конкретну людину або предмет, і слухач/читач не знає, що/хто конкретно мається на увазі, або якщо конкретика не має значення.

Our neighbors have bought a house elsewhere in town. 

(Наші сусіди купили якийсь будинок, але ми не знаємо точно який і де саме.)

He lives in a nice big flat.

Can you pass me a piece of bread?

б) коли мова йде про будь-якого представника групи або класу.

A teacher must love students.  = any teacher 

A man should wear trousers.

в) після дієслова-зв’язки чи as для класифікації людей/речей — щоби сказати, до якого класу, групи або типу вони відносяться.

She’s a doctor.

You look like a princess in this dress!

I worked as an engineer that time.

Don’t use the wall as a memory board.

Артикли a an в английском

Коли a/an не використовується:

  1. З необчислюваними іменниками та множиною.

A/an, загалом, використовується з обчислюваними іменниками в однині (початковим значенням a/an було «один»). Перед іменниками у множині та перед необчислюваними іменниками зазвичай ставиться some/any або нульовий артикль.

іменники у множині:

We met some nice German boys on holiday.

Have you got any pencils?

Taxi drivers usually work long hours.

Alan and Tony are dentists.

необчислювані іменники:

I hope there’s some cold water in the fridge.

Butter is made from milk.

The spot on your face looks like paint.

Корисні статті, відео, слова та вислови

  1. З прикметниками без іменника

A/an не може використовуватися с прикметником без іменника:

It’s a good table.

It’s good. НЕ  It’s a good.

  1. Із присвійними займенниками

A/an не використовується з присвійними займенниками. У цьому випадку застосовується конструкція a … of mine/yours/тощо.

He’s a friend of mine. НЕ He’s a my friend.

Коли a/an не можна опустити

Зазвичай a/an не опускається в негативних реченнях, після прийменників або часток.

I haven’t got a car. НЕ I haven’t got car.   

He left without a word. НЕ He left without word.

two-quarters of a pound НЕ two-quarters of pound

two-quarters of a pound

A чи an: яку форму використовувати

Це один і той самий артикль, який змінюється для благозвучності. Перед голосними артикль а змінюється на an.

an egg        an apple    an oyster

Зверніть увагу! Вибір між а та an залежить від вимови, а не від написання.

An ставиться перед голосним звуком, навіть якщо він пишеться як приголосний.

an hour [ən ‘aʊə]        an MP [ən em ‘piː]

A ставиться перед приголосним звуком, навіть якщо він пишеться як голосний:

a universe [ə ‘juːnɪvɜ:s]        a one-pound coin [ə ‘wʌn ‘paʊnd ‘kɔɪn]

Деякі люди кажуть an замість а перед словами, що починаються на h, якщо перший склад не стоїть під наголосом.

an hotel (a hotel звучить більш натурально)

an historic day (a historic day звучить більш натурально)

АЛЕ НЕ an housewife – перший склад стоїть під наголосом.

Іноді носії мови вимовляють а як [eɪ] перед паузою сумніву/непевності, або якщо вони хочуть акцентувати увагу на наступному слові або зробити контраст із the.

It’s a [eɪ] reason — it’s not the only reason.

countable and uncountable

Використання артиклів з обчислюваними і необчислюваними іменниками

Обчислювані іменники — це назви окремих предметів, людей, ідей тощо, які можна порахувати.

a pen        five pens

a doctor    two doctors

a country    15 countries

Необчислювані іменники — це назви матеріалів, рідин і інших речовин/понять, які ми зазвичай не розглядаємо як окремі предмети.

water        wool        ice        plastic        weather    power

Перед обчислюваним іменником в однині зазвичай стоїть невизначений артикль або інший визначник. Ми можемо сказати a dog, the dog, my dog, this dog, any dog, every dog тощо, але тільки не просто dog (тут також всього 1−2 виключення ;)). Необчислювані іменники та іменники у множині (dogs, water …) можуть вживатися з артиклем/визначником або без них.

Корисні слова та вислови

ВИКЛЮЧЕННЯ: коли необчислювані іменники виступають у ролі обчислюваних.

Багато необчислюваних іменників можуть стати обчислюваними для вираження «типу» або «порції» чогось.

Have you got a shampoo for thin hair?        Two teas, please.

Також деякі необчислювані іменники можуть використовуватися як «частково обчислювані»: вони не утворюють множину, але можуть вживатися з a/an. Це може статися, коли значення слова більш точне, ніж узагальнене.

I need a manager with a knowledge of Spanish.        You need a good sleep.

Але не всі необчислювані іменники (наприклад weather, progress) можна використовувати у такий спосіб.

Yesterday we had terrible weather. НЕa terrible weather

Ух, і це ще далеко не всі випадки застосування артиклів у англійській мові! Ми обов’язково будемо описувати різні аспекти та особливості цієї підступної частини мови. Слідкуйте за публікаціями в нашому блозі 🙂

А якщо вам ніяк не даються артиклі, то краще викладача вам ніхто не пояснить, як же їх правильно використовувати. З цим вам допоможуть наші найкращі в Україні (і не тільки) вчителі англійської. Обирайте програму на свій смак, і будь-який артикль буде вам до снаги 🙂

See ya!

Що ще почитати: 6 народних мудростей, які допоможуть вивчити англійську.