Пройти тест онлайн

Розбираємося із модальними словами

14.09.2017

Одна із тем, що завжди піднімаються на будь-яких гарних курсах англійської – модальні слова must, should і ought to, їх вживання та різниця між ними. Ці близькі за значенням терміни можуть бути актуальними в одних, але невірними у інших ситуаціях, і правильне їх використання – ознака гарного навчання. Ми пропонуємо сьогодні освіжити свою пам’ять та згадати, у яких ситуаціях кожне з них вживається.

Must частіше за всього використовується у наступних трьох випадках:

1) коли щось потрібно зробити обов’язково через дотримання закону або наказу, або це неймовірно важливо, наприклад: You must not talk during lessons unless you’re asked to;

2) коли мова йде про щось вкрай вірогідне, якщо опиратися на дані та факти і логічні висновки  з них: This project must have cost him a fortune;

3) коли ви надаєте пораду, якої вкрай рекомендуєте притримуватися: You must write to her, she’ll be delighted!

Ought має свої випадки використання:

1) коли мова про те, що правильно з моральної точки зору, а також відповідне до звичаїв або ж це чийсь обов’язок: You ought to tell her the truth;

2) якщо мова йде про щось дуже вірогідне та очікуване, виходячи з логіки обставин: This summer ought to be really hot;

3) коли ви щось пропонуєте, просите поради або рекомендацій: if you’re a fan of her books, you ought to see that movie.

В свою чергу, should вживається:

1) коли мова йде про щось правильне з точки зору обов’язків та доречності у ситуації: children shouldn’t run in the corridors;

2) коли надається порада або пропозиція: You should get some sleep;

3) коли висловлюється здогад на основі існуючих фактів: They left early, so they should be here by now.

Якщо дивитись за значенням, то найбільш сильне слово з усіх – must, воно передбачає строге дотримання, має відтінок обов’язку, його використовують для наказів і у випадках, коли вкрай впевнені у висловленому. Ought та should більш близькі за значенням, та все одно, мають деякі відмінності. Ought частіше апелює до моральних законів та обов’язків, а should використовується більше для особистих порад. Крім того, ought звучить більш формально, а should частіше використовується при постановці питань та у негативних висловлюваннях.