Перевірте себе: 15 помилок в англійській, яких припускаються абсолютно всі. А ви також?

ошибки в английском

В англійській мові є, здавалося б, прості слова та фрази, в яких припускаються помилок навіть носії мови. Може, їх робите й ви? Перевірмо! Деякі слова, що звучать однаково, розрізняються правописом. І вони є дуже підступними: не відчуваючи з ними ніяких проблем в усному мовленні, ви можете запросто зробити помилку на письмі. Ось ці випадки.

Your або you’re?

Перше слово це присвійний займенник, яке відповідає на запитання «чий?». Друге — скорочений варіант you are, де перше слово є особистим займенником у ролі підмета.

 • Your idea is clever.
 • You’re clever.

Whose або who’s?

Слово whose перекладається як «чий» та використовується на початку запитання або підрядного речення. А who’s, яке зустрічається в тих же самих місцях, являє собою скорочення від who is.

 • Whose car is this?
 • I do not know whose friend she is.
 • Who’s there?
 • I do not know who’s singing the song.

Its або it’s?

І знову перед нами присвійний займенник (its) і скорочена форма, що складається з особистого займенника і дієслова (it’s = it is).

 • It’s the cat’s food.
 • The cat is smelling its food.

There, their або they’re?

Цілі три варіанти, які вимовляються однаково! Перше слово це прислівник, воно відповідає на запитання «де?» й означає «там». У другому випадку маємо справу з присвійним займенником. А третій є скороченням they are.

 • He lives there.
 • Their family is happy.
 • They’re happy.

Lose або loose?

У цих схожих словах трохи різниться вимова, а саме останній звук: lose /luːz/, loose /luːs/. Більш того, це різні частини мови з різним значенням. Дієслово lose означає «втрачати», а прикметник loose — «незакріплений, неприлеглий, вільний».

 • I sometimes lose things.
 • I like loose jeans.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імперативи в англійськіий: як спонукати до дії, але при цьому не бути грубим?

ошибки в английском

Ще одна група помилок пов’язана з неправильним вибором слова або його форми.

Good або well?

Перше слово є прикметником, а друге — прислівником. Тому well використовується з дієсловами, в той час як good — з іменниками та дієсловом be (а також іншими дієсловами-сполучниками).

 • You speak English well. (Well залежить від дієслова speak)
 • You speak good English. (Good описує іменник English)
 • Your English is good. (Be + good)

На поєднання be + good варто звернути особливу увагу: в українській його еквівалентом може бути не прикметник «хороший», а прислівник «добре». Тому дослівний переклад тут не допоможе.

 • It’s good to see you again. — Добре, що ми знову зустрілися.

Серед дієслів-сполучників, окрім be, також можуть заплутати дієслова будуть feel і look. І ось чому: як ми вже сказали, в англійській після них потрібен прикметник good, а в українській прислівник «добре».

 • I feel good. — Я почуваюся добре.
 • She looks good. — Вона має гарний вигляд.

І ще один цікавий поворот: well може бути і прикметником! Тоді це слово означає «здоровий», а його антонімом буде unwell — нездоровий. Якщо ми хочемо повідомити саме про стан здоров’я, то треба вибирати не good, a well (вже в якості прикметника).

 • I feel well.

Тут акцент зроблений на тому, що я відчуваю себе добре за станом здоров’я; можливо, це відповідь на запитання лікаря. А в реченні «I feel good» мова йде скоріше про настрої.

 • She looks well.

Тут підкреслюється, що вона виглядає здоровою, а не добре або красиво.

Do або make?

Загалом, do означає «виконувати», а make — «створювати».

 • Have you done your homework?
 • Have you made breakfast?

Але кожне з цих дієслів використовується ідіоматично, з певними іменниками, наприклад: do the dishes, do harm, do one’s best; make the bed, make an attempt, make an appointment тощо. Такі словосполучення треба просто вивчити.

In, on або at 3 o’clock?

Якщо названо, о котрій відбувається дія, то потрібен прийменник at: at 3 o’clock, at 3 a.m.

In вживається у словосполученнях in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Але: at night, at midnight, at midday, at breakfast, at lunchtime, at dinner.

On використовується з днями тижня та датами: on Friday, on September 23, on Friday morning/evening/night, on the morning/evening/night of September 23.

He або him?

Тут вибір пов’язаний з тим, чи хочемо ми використовувати займенник як підмет або доповнення. He — форма особистого займенника, що позначає дійову особу, тобто підмет. Форма him вживається для позначення об’єкта, на який спрямована дія, тобто доповнення.

 • He and I are getting married.
 • I love him.

Таке правило поширюється на всі особисті займенники, у яких розрізняються форми підмета та доповнення (I — me, he — him, she — her, we — us, they — them). Але є виняток: у неформальному стилі займенник I зустрічається в подвійному підметі у формі me.

 • John and me are going skiing this weekend.

He has чи he is having?

В англійській мові є ряд дієслів, які називають дієсловами стану. Вони не використовуються у формі Continuous, і їх потрібно просто запам’ятати. Але деякі дієслова в одних контекстах є дієсловами стану, а в інших ні. Have якраз і є одним із них. Коли йдеться про приналежність, форма Continuous з ним не потрібна.

 • He has a wife and two kids.
 • He has a big house.

Але є словосполучення, в яких have має на увазі дію. Тоді тривала форма використовується відповідно до правил вживання Continuous.

 • I’m having breakfast now.
 • Mary was having a shower when I called.
 • This time tomorrow we’ll be having a party.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що має знати кожен, щоб ніколи не плутатися в англійських часах?

ошибки в английском

I am doctor чи I am a doctor?

Звісно, другий варіант. З обчислювальними іменниками в однині після дієслова be, коли треба сказати, ким або чим є хтось/щось, використовується невизначений артикль.

 • She’s an engineer.
 • It’s a library.

I am agree або I agree?

Через те, що українською говорять «я згоден, я був згоден», ця модель іноді мимоволі переноситься на англійську. Але використовувати дієслово be в даній англійській фразі неправильно. Англійською треба казати «я погоджуюся», agree — це дієслово, а не прикметник.

 • I agree that it must be done.
 • She agreed with him.
 • Do you agree?

Також є формальний вираз I am in agreement.

Boring або bored?

Щоб вибрати, потрібно подумати про сенс, який ви вкладаєте. Прикметники з закінченням -ing мають увазі, що людина або предмет справляє якесь враження.

 • Mike is a boring person. — Майк нудна людина.
 • This movie is interesting. — Фільм цікавий.
 • The news was surprising. — Новина була дивовижною.
 • My job is tiring. — Моя робота втомлює.

Прикметники з закінченням -ed показують, що людина знаходиться під певним враженням або впливом.

 • We are bored. — Нам нудно.
 • She is interested in politics. — Вона цікавиться політикою (їй цікаво).
 • Everybody was surprised. — Всі були здивовані.
 • Julia was tired. — Джулія втомилася.

Say або tell?

Два дієслова з дуже близьким значенням — яке же вибрати? Тут усе залежить від структури речення. Після tell використовується доповнення без прийменника, тобто вказується, кому будуть розповідати.

 • Peter told me that he was excited.

Після say адресат повідомлення або не вказується взагалі, або вказується з прийменником to.

 • Peter said that he was excited.
 • Peter said to me that he was excited.

А ще існує цілий ряд виразів, в яких за традицією використовуються ці дієслова. Наприклад, say good morning, say a few words, say so; tell the truth, tell a lie, tell a story, tell one’s name, тощо.

Advice або advices? Money is або money are?

Необчислювальні іменники часто підводять тих, хто вивчає англійську мову, коли тип іменника в англійській та рідній мові не збігається. Наприклад, українською можна сказати порада або поради, тобто використовувати слово як в однині, так і у множині. Але в англійській це не так! Єдиний варіант — advice, а якщо потрібно множина, то на допомогу приходить вираз pieces of advice.

 • His advice was reasonable.
 • His pieces of advice were reasonable.

Іменник knowledge теж використовується в англійській інакше, ніж в українській. Замість множини, як у слові знання, можлива тільки однина.

 • His knowledge was striking. — Його знання були дивовижними.

Слово news теж здатне здивувати. Попри закінчення, воно сприймається носіями мови як однина (хоча в українській можна сказати новина — новини).

 • The news is wonderful!

Іменник money, на відміну від українського слова гроші у множині, теж буде тільки в однині в англійській. Тому money is.

 • This money is for this week’s shopping.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 150 прийменникових англійських дієслів, які вам точно знадобляться