15 типових помилок в англійській, які роблять навіть нейтіви

mistakes in English

Величезна кількість тих, хто розмовляє англійською мовою, часто роблять помилки. Це викликає гнів цілої армії граматичних педантів! Ми поспішаємо вам на допомогу. Тому підготували збірку деяких найпоширеніших помилок, які роблять люди, коли пишуть чи розмовляють англійською мовою. Запам’ятайте їх усіх, і ваші знання англійської будуть кращими, ніж у більшості британців!

1. It’s чи its?

“It’s” з апострофом – це скорочення від “it is”. “Its” без апострофа – відповідає на запитання: чий? чия? чиє? чиї? Тому наступне речення – неправильне: The spider spun it’s web. Its a very beautiful web. – Павук спряв свою павутину (має бути its web). Це (має бути it is) дуже гарна павутина.

2. You’re чи your?

Аналогічно з “you’re”. Це скорочення від “you are”. Слід казати: You’re beautiful. “Your” – це присвійний займенник, який показує, що річ належить вам або тобі. Наприклад: Can I have one of your biscuits?

3. There, the’re чи their?

Ще ще один приклад цих настирливих омофонів – слів, які вимовляються ідентично, але мають абсолютно різне значення, через те їх часто можна сплутати.

Використовуйте “there”, коли вказуєте на місце на певній відстані від вас: “over there”, тобто “там”.

Також використовуємо “there”, коли щось констатуємо, наприклад: There are no cakes left.

“Their” – присвійний прикметник – означає, що щось належить третій особі в множині – “they”. Наприклад: They have a car. It’s their car. – Вони мають авто. Це їх авто.

“They’re” – скорочення від “they are”. Наприклад: They’re going to be here soon. – Вони скоро будуть на місці.

4. Watch, look чи see?

Значення цих слів у англійській мові доволі часто плутають. Однак їх слід застосовувати в різних ситуаціях. Різницю між цими трьома дієсловами можна пояснити наступним чином:

Look — дивитися на щось прямо, безпосередньо.

See — бачити щось, що з’явилося перед вами, чого ви не шукали, не мали наміру побачити.

Watch — дивитися на щось, зазвичай щось рухоме, або когось, хто рухається.

Наприклад: Stop looking at my private journal. / I watch the snow falling. / I don’t play tennis, but I see them playing every day.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 відмінних сайтів з тестами для тренування вокабуляру

5. Who чи whom?

Ще одна загадка, що виникає через плутанину щодо того, як розповідати про людей. В англійській мові таких багато!

“Who” стосується підмета в реченні; “whom” стосується додатка.

“Who” та “whom” функціонують так само як “he” чи “him”. Спробуйте відповісти на запитання та здогадатися як правильно:

— Who did this? — Хто це зробив?

—  He did. — Він.

— Whom should I invite? — Кого мені слід запросити?

— Invite him. — Його.

Отже, “whom” — ми вжили правильно.

Дуже часто ті, хто вивчає англійську, вживають “that” замість “who” чи “whom”. Але коли ми говоримо про людину, то, як правило, не вживаємо “that”. Наприклад:

He was the only person that wanted to come. — He was the only person who wanted to come.

6. На письмі: i.e. чи e.g.?

Ці дві абревіатури зазвичай плутають, і багато людей використовують їх як взаємозамінні. Однак їх вживання дуже різне.

“i.e.” означає “that is” чи “in other words”. Походить від латинських слів “id est” — тобто.

“E.g.” означає “for example”. Походить від латинських слів “exempli gratia”— наприклад.

Використовуємо “i.e.” та “e.g.” лише у неофіційному письмі. В академічному письмі, наприклад, в есе, краще писати “for example” та “that is” відповідно:

He liked many different cheeses, e.g. cheddar, camembert and brie. — Йому подобалися різні сири, наприклад, чеддер, камамбер та брі.

He objects to the changes – i.e. he won’t be accepting them. – Він заперечує будь-які зміни – тобто він їх не прийме.

7. Узгодження підмета та присудка.

Плутанина в узгодженні предмет-дієслово може бути джерелом багатьох граматичних помилок. Наприклад, коли ми говоримо чи пишемо речення в теперішньому часі, воно має мати підмет та дієслово-присудок, які узгоджуються за числом. Якщо предмет в однині, дієслово має бути в однині. Якщо підмет у множині, дієслово-присудок має бути також у множині.

Неправильно: These recipes is good for beginning chefs.

Правильно: These recipes are good for beginning chefs.

8. Lend чи borrow?

Дуже часто можна почутиCan you borrow me that book? або You can lend my notes.

Вас можуть не зрозуміти, адже “lend” англійській означає “to give”, а “borrow” — “to take”, в українській мові натомість маємо одне слово “позичати”.

Правильно казати:

Can you lend me that book? — Чи можеш позичити (дати в користування) мені ту книгу?

You can borrow my notes. — Ти можеш позичити (взяти в користування) мій конспект.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки часу потрібно вчити англійську, щоб досягнути рівня В2?

9. Since чи For?

“For” використовується, якщо ми говоримо про певний період часу, і коли не потрібно підраховувати скільки саме часу. Наприклад:

I have known him for two years. – Я знаю його вже 2 роки.

“Since” вживаємо тоді, о коли у нас є лише початкова точка в минулому, але потрібно підраховувати скільки саме часу триває(ла) дія. Наприклад:

I have known him since 2018. – Ми знайомі з 2018 року (за підрахунками приблизно 2 роки).

10. Порядок слів у питаннях в непрямій мові.

Дуже часто, коли ми переказуємо чиїсь слова, а саме запитання, ми за інерцією зберігаємо той самий порядок слів у реченні. Проте в англійській мові, порядок слів – дуже важливий. Розглянемо приклад:

She asked, “What did you buy at the market?” — Вона спитала: “Що ти купив на ринку?”

У питанні маємо наступну структуру: питальне слово what + допоміжне дієслово did + підмет you + присудок buy + та ін.

Тепер перефразуємо речення у непряму мову:

Вона спитала що я купив на ринку.

Усі запитання стають стверджувальними реченнями, відповідно змінюється порядок слів: підмет+присудок. Поглянемо на приклад:

She asked what I bought at the market.

11. Among чи between?

“Among” показує відношення одного предмета до декількох інших. “Between” виражає стосунок лише між двома предметами. Наприклад:

I found a pen hidden among the papers on the desk. – Я знайшов ручку серед/між паперів на столі.

I found a pen hidden between two sheets of paper on the desk. – Я знайшов ручку між двома аркушами паперу на столі.

12. Великі літери в заголовках та підзаголовках

Ось декілька основних правил щодо написання великих літер:

  • Завжди пишемо з великої літери перше та останнє слово.
  • Іменники, займенники, дієслова, прикметники та прислівники також пишемо з великої літери.
  • НЕ пишуться великі літери в артиклях, прийменниках (коротших за п’ять літер) або узгоджувальних сполучниках.

Наприклад:

  • A Year in Paris
  • Pride and Prejudice
  • Cheaper by the Dozen

Звичайно, для кожного правила є винятки, тому найкраще перевіряти себе, якщо ви в чомусь не впевнені.

13. Advice чи advise?

“Advice” – це іменник, “advise” – дієслово:

She took my advice and took out a loan. – Вона послухала моєї поради та взяла позику.

I advised her to take out a loan. – Я порадила їй взяти позику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Все про вивчення англійської з носієм мови

14. Паралельні структури

Однією з найпоширеніших помилок англійської мови є нехтування паралельними структурами. Що це значить? Розглянемо приклад:

I like hiking, swimming, and biking.

I like hiking, to swim, and biking.

В другому реченні не збережені паралельні структури, тобто використання однакових граматичних структур у реченні.

I was asked to write my report quickly, thoroughly, and accurately.

I was asked to write my report quickly, thoroughly, and in an accurate manner.

15. Historic чи historical?

Ці два прикметники в топі найбільш сплутаних. Обидва означають “історичний” в українській мові.

“Historic” є синонімом слова “famous”, або те, що є важливим чи може увійти в історію, натомість “historical” означає “related to history”, тобто пов’язаний з історичними подіями, тим, що відноситься до якогось попереднього періоду часу. Наприклад:

I feel that this is a historic moment for our country. – Відчуваю, що це історичний (важливий) момент для нашої країни.

She decided to wear a historical costume for the Renaissance fair. – Вона вирішила одягнути історичний костюм на тематичний ярмарок епохи Ренесансу.

Сподіваємося, що ви все зрозуміли та запам’ятали, і тепер не будете робити цих помилок. А також нагадуємо, що відполірувати свою англійську до блиску ви можете разом з нами на онлайн-інтенсивах. А для того, щоб ви змогли покращити свої навички спілкування з колегами по всьому світу, у нас саме триває набір на бізнес англійську, юридичну, англійську для переговорів та публічних виступів.

Англійська для роботи: бізнес, юридична, спецкурси