Пройти тест онлайн

Як оцінюватиметься завдання відкритої форми на ЗНО-2019

Как будет оцениваться задание открытой формы на ЗНО-2019
24.11.2018

На виконання всіх завдань тестування ЗНО-2019 з англійської мови відводиться 150 хвилин. За цей час учасник має встигнути заповнити відповіді з усіх секцій, зокрема – і відповісти на завдання відкритої форми. Певне, останнє разом із нововведенням – аудіюванням, лякає майбутніх абітурієнтів найбільше. Розберімося, за якими критеріями буде оцінюватися фінальний текст.

Основних критеріїв, які впливатимуть на підсумкову кількість балів – чотири: змістовне наповнення, структура та зв’язність тексту, використання лексики, а також використання граматики. Якщо за один з цих критеріїв (крім другого) учасник отримує 0 балів, то й уся його робота оцінюється у 0 балів. Це прирівнюється до того, якби він і зовсім не брався до виконання завдань.

В оцінюванні змістовного наповнення враховується, наскільки учасник приділив увагу кожному з трьох аспектів, визначених у завданні. За кожен повністю врахований аспект дається 2 бали, за частково – 1 бал, а за те, що аспект не враховується – 0 балів. У підсумку можна максимально набрати 6 балів за цим критерієм.

У структурі та зв’язності відіграють свої ролі: логіка викладення та наявність з’єднувальних елементів, а також відповідність заданому формату (особистий чи офіційний лист). За кожен із критеріїв максимально можна отримати 2 бали.

Щоби отримати максимальну кількість балів (2) за критерій використання лексики, потрібно продемонструвати достатній словниковий запас. Водночас дозволяється зробити до трьох лексичних помилок, якщо вони не впливають на зміст тексту. Якщо таких помилок буде так багато, що сенс буде губитися, то з цього критерія виставляється оцінка 0 балів.

Максимальна кількість балів за використання граматики – 2. Їх можна заробити, якщо в роботі не  буде взагалі або буде до 8 помилок, які не впливають на розуміння тексту. Знизити бал можуть: неправильне використання числа та особи в дієслівних формах, неправильний порядок слів у реченні, неправильне використання to з інфінітивом і незлічуваних іменників.

Докладніше про умови оцінювання письмової роботи можна дізнатися з документу.