9 типів прикметників у англійській мові

English adjectives

Усі ми знаємо, що прикметники описують інші слова. Та чи замислювалися ви коли-небудь над тим, якими бувають прикметники в англійській? Чи знали ви, що деякі іменники можуть ставати прикметниками і навпаки? Втім, давайте про все по черзі. Отже, перш за все слід запам’ятати, що прикметники можуть змінювати лише іменник, а не інші частини мови, як от дієслово. Прикметники описують, обмежують або кваліфікують іменник, надаючи йому певної якості або числа. Ось кілька прикладів:

The game got a million views. — Гра отримала мільйон переглядів.

tall, well-built woman appeared at the door. — Висока, ставна жінка з’явилася в дверях (жінка яка?).

I sent him a thank-you card. — Я надіслав йому лист подяки (лист який?).

She is strong-willed and kind-hearted. — Вона вольова і добросердечна (вона яка?).

Найголовніше, про що слід пам’ятати, коли ви хочете “розбавити” свою прозу прикметниками, це те, що прикметники добре діють лише у низьких дозах. Дуже часто письменники використовують декілька прикметників із фактично однаковим значенням або декілька прикметників, щоб описати те, що можна було б описати одним сильнішим, конкретнішим та доречнішим іменником. Прикметники можуть призвести до надзвичайного ефекту. Втім, чим більше ви їх використовуєте, тим менше сили матиме кожен із них. Тому вибирайте прикметники з розумом.

  • Атрибутивні прикметники (Attributive adjectives)

Саме ці прикметники і є прикметниками, про які ви думаєте, коли чуєте слово “прикметник”. Вони завжди стоять перед іменниками, які вони модифікують. Наприклад:

She handed me a blue book. — Вона вручила мені блакитну книжку.

We sat down to a well-made breakfast. — Ми присіли за добре приготованим сніданком.

Looking back, it was a fantastic trip. — Озираючись назад, це була фантастична подорож.

  • Предикативні прикметники (Predicate adjectives)

На відміну від попередніх, ці прикметники ставляться після іменників, які вони модифікують. Їх називають предикативними, оскільки вони з’являються як доповнення до присудка. Найчастіше вони зустрічаються поряд із зв’язуючими дієсловами або дієсловом to be. Наприклад:

Coffee is life-giving. — Кава дає життя. / Кава (є) життєдайна.

I shouldn’t complain, but they really were slower than promised. — Я не повинен скаржитися, але вони справді були повільнішими, ніж обіцяли.

  • Складні прикметники (Compound adjectives)

Зазвичай такий прикметник містить два слова або більше. Між цими словами може бути дефіс, особливо якщо прикметник стоїть перед іменником. Наприклад:

It’s turn-of-the-century architecture. — Це архітектура рубежу століть.

My mother loves home-made bread. — Мама любить домашній хліб.

The bill was bigger than anticipated. — Рахунок був більшим, ніж передбачалося.

  • Координатні прикметники (Coordinate adjectives)

Це кілька прикметників, які незалежно змінюють один іменник і мають приблизно однакове значення. Кожен такий прикметник застосовується до іменника окремо, і жоден з них не є більш важливим чи основним для значення іменника, ніж інший. Для розділення таких прикметників використовується кома та сполучник and.

She is a knowledgeable and experienced instructor. — Вона грамотний і досвідчений інструктор.

She is a knowledgeable, experienced instructor. — Вона є грамотним, досвідченим інструктором.

I have written a book that is long, dense, and convoluted. — написав довгу, складну та заплутану книгу.

I have written a long, dense, convoluted book. — Я написав довгу, складну, заплутану книгу.

I have written a long, dense and convoluted book. — Я написав довгу, складну і заплутану книгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 10 англійських слів, які спочатку були акронімами

  • Сукупні прикметники (Noncoordinate adjectives)

На відміну від координатних, ці прикметники мають різне значення. Втім, також стосуються одного і того ж слова. Саме тому вони не відділяються комою чи сполучником and на письмі. Простіше кажучи, кожен додатковий такий прикметник модифікує існуючі прикметник(и) та іменник як єдину одиницю. Наприклад:

They bought her a bright warehouse apartment. — Вони купили їх світлу квартиру у стилі лофт. Найважливішим прикметником тут є warehouse, а bright стосується цілого словосполучення warehouse apartment.

It was a complicated interview question. — Це було складне запитання для співбесіди. (Як і в попередньому прикладі, complicated модифікує interview question як єдине ціле).

  • Власні прикметники (Proper adjectives)

Власні прикметники це як власні іменники, що перетворились на прикметники. Власний іменник — це ім’я конкретної людини, назва місця чи предмета, як от Benjamin чи Australia чи Pizza Hut. Наприклад:

That’s how it was during Elizabethan times. — Так було за часів Єлизавети.

I’ve been studying Australian history. — Я вивчав австралійську історію.

How very Machiavellian of you. — Ви поводитеся по-макіавелівськи (дуже хитро).

  • Абсолютні прикметники (Absolute adjectives)

Абсолютні прикметники описують іменники, не порівнюючи їх ні з чим іншим. Вони описують їх через власні якості, а не через зв’язок з чимось іншим. Наприклад:

He was tall. — Він був високий.

The gathering was large. — Зібрання було велике.

The room was messy. — Кімната була неприбрана.

  • Порівняльні прикметники (Сomparative adjectives)

На відміну від попередніх, порівняльні прикметники порівнюють два або більше предмети. Наприклад:

The taller brother wasn’t there. — Вищого брата там не було.

The gathering was larger than last year’s. — Зібрання було більшим, ніж минулорічне.

The room was messier than I’d expected. — Кімната була безладнішою, ніж я очікував.

  • Прикметники найвищого ступеня порівняння (Superlative adjectives)

Ці прикметники — це такі-собі порівняльні прикметники з суперсилою, тому що вони розповідають про найбільшу кількість чи найкращу рису чогось:

He was the tallest of all the brothers. — Він був найвищим серед усіх братів.

The largest gathering was three years ago. — Найбільше зібрання було три роки тому.

It was the messiest room I’d ever seen. — Це була найбрудніша кімната, яку я коли-небудь бачив.

Апгрейдніть свою англійську цієї весни!

ЧИТАЙТЕ У НАШОМУ БЛОЗІ: