А ви знаєте, що таке POWER VERBS в англійській мові

сильные английские глаголы

Є в англійській така річ, як power verbs, або сильні дієслова. Без них ваше резюме виглядатиме прісним, а есе — переповненим повторами. Впевнений кандидат із хорошим рівнем англійської мови — ось як ви зарекомендуєте себе, використовуючи ці дієслова. Спробуймо підсилити вашу позицію за допомогою потрібних слів!

Спочатку подивимось, як виглядає сильне дієслово у порівнянні зі слабким.

 • Did a survey — невибагливо та нудно
 • Carried out a survey — яскравіше та краще запам’ятовується

Звісно, потрібно добре знати, яке саме дієслово підходить для даного іменника, та розуміти значення цього дієслова.

Ось список слабких дієслів в англійській мові, яких варто уникати:

Do, make, fix, use, get, look, take, keep, have, say, tell, talk, change, start, finish

Як замінити слабкі англійські дієслова на power verbs?

DO

Act – діяти, виконувати обов’язки
Activate – запускати, вводити в експлуатацію
Administer – вести справи, завідувати
Arrange – організовувати, домовлятися
Carry out – виконувати, проводити
Conduct – здійснювати, проводити
Execute – виконувати, здійснювати
Facilitate – сприяти
Handle – справлятися, розпоряджатися
Perform – виконувати

 • Now that we have approval, we can go ahead and execute the plan.
 • The finance department handles all the accounts.
 • She was fired for not performing the duties outlined in her contract.

MAKE

Assemble – збирати
Compose – складати
Create – створювати
Design – розробляти, проектувати
Develop – розробляти
Devise – винаходити, розробляти, виробляти
Engineer – створювати, проектувати
Establish – засновувати, влаштовувати
Fashion – виготовляти, конструювати
Formulate – розробляти, створювати
Generate – створювати, виробляти
Produce – виробляти
Synthesize – синтезувати, конструювати

 • She devised a method for quicker communications between offices.
 • The two countries have only recently established diplomatic relations.
 • He fashioned a box from a few old pieces of wood.

SHOW

Demonstrate – демонструвати, показувати
Depict – зображати
Describe – описувати
Exhibit – проявляти, показувати
Highlight – підкреслювати, загострювати увагу
Illustrate – ілюструвати, пояснювати
Portray – описувати, зображати
Represent – позначати, зображати, показувати

 • The crew exhibited great courage when the plane crashed.
 • Your resume should highlight your skills and achievements.
 • The crosses on the map represent churches.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біноміали в англійській, без яких вам не обійтися при спілкуванні

сильные английские глаголы

FIX

Alleviate – полегшувати
A
mend – виправляти
Debug – усувати дефекти, налагоджувати
Detect – виявляти
Diagnose – розпізнавати, діагностувати
Investigate – досліджувати, вивчати
Remedy – виправляти, вирішувати
Repair – виправляти, налагоджувати
Revitalize – відроджувати, відновлювати
Solve – вирішувати
Streamline – раціоналізувати

 • They were able to remedy the problem very easily.
 • It will take a long time to repair relations between the two countries.
 • We need to streamline our production procedures.

TALK, SPEAK, WRITE, COMMUNICATE

Address – звертатися, виступати з промовою
Advocate – виступати на захист, пропагувати
Brief – інструктувати, інформувати
Convince – переконувати
Consult – радити, консультувати
Correspond – листуватися
Disseminate – поширювати
Edit – редагувати
Educate – просвіщати
Explain – пояснювати
Inform – повідомляти, інформувати
Instruct – давати інструкції, навчати
Interact – взаємодіяти, спілкуватися
Negotiate – вести переговори, обговорювати
Present – представляти, викладати
Publicize – публікувати
Report – повідомляти
Specify – уточнювати, конкретизувати
Verify – підтверджувати, засвідчувати

 • At the meeting reporters were briefed on the plans.
 • For the next three years they corresponded regularly.
 • They are using their website to disseminate political propaganda.

KEEP

Ensure – забезпечувати
Maintain – підтримувати, зберігати
Strengthen – зміцнювати

 • The army has been brought in to maintain order in the region.

USE

Apply – застосовувати
Employ – використовувати, застосовувати
Operate – керувати, працювати
Resort – вдаватися
Utilize – використовувати

 • Companies employ clever tactics to persuade us to buy their products.
 • Clive was experienced in operating the computers.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іменники, які не можна використовувати в однині

сильные английские глаголы

GET

Accomplish – виконувати, здійснювати, домагатися
Achieve – досягати
Attain – досягати, домагатися
Gain – отримувати
Obtain – отримувати
Procure – діставати, здобувати

 • We have accomplished all we set out to do.
 • More women are attaining positions of power.
 • He was accused of procuring weapons for terrorists.

CHANGE, MAKE SOMETHING BETTER, GET RESULTS

Accelerate – прискорювати
Alter – змінювати
Award – нагороджувати, присуджати
Convert – реконструювати, переобладнати
Decrease – знижувати
Eliminate – усувати
Enhance – посилювати, підвищувати
Expand – розширювати
Excel – перевершувати, бути відмінним
Generate – виробляти
Heighten – підвищувати, підсилювати
Improve – покращувати
Increase – збільшувати
Minimize – зводити до мінімуму
Maximize – максимально збільшувати
Receive – отримувати
Recognize for – висловлювати визнання, визнати
Reduce – знижувати
Transform – перетворювати, перетворювати

 • The administration’s goal was to eliminate all spending restrictions on federal grants.
 • Tourism generates income for local communities.
 • He was recognized by the governor for his work with teenagers.

HELP

Aid – допомагати
Assist – допомагати, асистувати
Bolster – зміцнювати, сприяти
Collaborate – співпрацювати
Cooperate – співпрацювати, сприяти
Enrich – збагачувати
Provide – надавати, забезпечувати

 • He’s assisting the police with their investigation.
 • Strong sales are bolstering the economy.
 • Our computerised information service can provide busy managers with all the information they need.

ADD

Attach – приєднувати, прикладати
Compile – складати, компілювати
Include – включати

 • There were too many conditions attached to the deal.
 • The report was compiled from a survey of 5,000 households.

START

Establish – засновувати
Initiate – починати, вводити
Introduce – вводити, представляти
Launch – починати, запускати

 • The program was initiated by the state government.

Звісно, це не вичерпний список сильних дієслів, але якщо ви зрозуміли принцип, то підібрати потрібне дієслово до конкретної ситуації не буде важко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 18 сленгових слів для всіх, хто часто ходить на побачення