Вічна боротьба “to” та “for” в англійських реченнях

prepositions to and for

Ми часто говоримо студентам, що окрім занять з викладачем варто практикувати англійську будь-якими доступними способами. І часто на запитання про те, що вони роблять окрім навчання двічі чи тричі на тиждень, чуємо у відповідь “I study every day for improve my English”. Звичайно, викладач чи будь-хто інший, хто володіє англійською, вас зрозуміє, але не усі помітять помилку у цьому реченні. Чи не було б правильніше сказати “I study every day to improve my English”? Якщо ви теж плутаєтеся між цими двома прийменниками, to та for, читайте далі!

Насправді, цю помилку дуже легко пояснити, адже українською ми робимо щось для того, щоб щось відбулося. Звідси і з’являється “for” у реченні. Проте в англійській мові існує безліч правил, винятків з цих правил та сталих словосполучень. Так, на перший погляд, їх важко запам’ятати, але все ж давайте спробуємо розібратися.

3 базові правила

Правило 1. Якщо за прийменником слідує дієслово (інфінітив), вживаємо TO. Схематично це виглядатиме так: Subject + Verb +…+ TO +INFINITIVE

 • I study every day to improve my English.
 • I came here to talk to you.

Правило 2. Якщо за прийменником слідує іменник чи займенник, вживаємо FOR. Схематично це виглядатиме так: Subject + Verb +…+ FOR + NOUN/PRONOUN

 • He came for the results.
 • I did this for you.

Правило 3. Якщо за прийменником слідує герундій (VERB+ING), вживаємо FOR. Схематично це виглядатиме так: Subject + Verb +…+ FOR + VERB+ING

 • The security guards are for keeping the area safe.
 • A ladle is a big spoon used for serving soup.

Ми також часто використовуємо ці два прийменники, коли розповідаємо ЧОМУ хтось щось робить чи зробив. Наприклад:

1. Why did you travel to the USA?

I traveled there to visit my family.

2. Why did she buy a cake?

She bought a cake for her brother’s birthday.

В обидвох ситуаціях ми розповідаємо про причину чи мету, з якою ми відвідали країну чи купили торт. Але вживаємо різні прийменники. Як вже йшлося раніше, у першому прикладі причина/мета виражається через дієслово, тому ми вживаємо “to”. А в іншому маємо іменник “birthday”, тому і кажемо “for”. Ось ще кілька прикладів:

 • People drink coffee to feel more awake. (verb)
 • I drink coffee for its wonderful taste. (noun)
 • I’m going home to feed my cat. (verb)
 • I’m bringing some food for my cat. (noun)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 простих правил вживання герундія та інфінітиву

Інші випадки, коли слід вживати прийменник ‘TO’

Звичайно існують випадки, коли ми вживаємо лише прийменник “to”, проте студенти їх не так сильно плутають. І все ж радимо запам’ятати, що слід вживати прийменник “to”, коли ми говоримо про:

 •  напрямок, або зміну напрямку руху:

I am traveling to our branch in Bristol next month.

I need you to take these books to John.

 • у граматичній структурі “from…to”:

It’s about 5 km from my house to the university.

I work from 5 to 9.

 • коли розповідаємо про час, а саме скільки хвилин залишилося до якоїсь певної години:

5:40 – it’s twenty to six.

8:50 – it’s ten to nine.

I advise you to start as soon as possible.

She claimed to know more than the rest of the team.

 • у певних сталих виразах:

to some extent

Everyone will have to compromise to some extent.

Кожному доведеться піти на компроміс в якійсь мірі.

to date

I wrote to him two months ago, but I haven’t received any response to date.

Я писав йому два місяці тому, але на сьогодні не отримав жодної відповіді.

to excess

They both spend to excess.

Вони обидва витрачають надмірно.

to somebody’s surprise

To the surprise of her colleagues, she resigned.

На подив своїх колег, вона подала у відставку.

to my credit

To her credit, she had never betrayed them.

До її честі, вона ніколи не зраджувала їх.

to my face

I can’t believe he lied to my face.

Я не вірю, що він збрехав мені в очі.

to this day

The tradition continues to this day.

Традиція продовжується донині.to

to the detriment of

He puts all his time into his career, to the detriment of his personal life.

Весь свій час він приділяє кар’єрі, на шкоду особистому життю.

to the satisfaction of

We want to solve the problem to the satisfaction of all the employees.

Ми хочемо вирішити проблему так, щоб всі працівники були задоволені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 способів перетворити шкідливі звички на корисні для вашої англійської

Інші випадки, коли слід вживати прийменник ‘FOR’

Прийменник “for” вживаємо тоді, коли розповідаємо про:

 • певні вигоди та переваги:

Yogurt is good for your digestion.

Getting this certificate will be good for your career.

 • якусь послугу:

I didn’t know how to write the letter and she did it for me.

Could you carry these books for me?

 • причину, а саме коли маємо на увазі “ for the reason of”:

She was punished for disclosing important information. = She was punished for the reason of disclosing important information.

 • період часу:

I was waiting at the station for two hours.

We have lived in Thailand for eight years.

 • вдячність чи висловлюємо подяку:

Thank you so much for the flowers!

Matthew thanked Brian for coming to his birthday party.

 • згоду з чимось:

Are you for or against the development of nuclear weapons?

Давайте спробуємо на практиці. Отже, який прийменник ви б поставили у наступних реченнях?

1. You can use this tool __ debug the system.

2. They need __ provide all their details before we sign the agreement.

3. We always have happy hour on Fridays. The tradition started 10 years ago and it continues __ this day.

4. We’re traveling __ Singapore in two months.

5. He came quite early, at quarter __ five.

6. Roy hasn’t got any money so I gave some ___ him.

Якщо ви відповіли “TO” , вітаємо! Якщо ж ні, не засмучуйтеся. Хто не робить помилок, той не вчиться. Впевнені, що разом з нами you will brush up your English!

Спробуйте вивчати англійську онлайн!