Пройти тест онлайн

So чи such: як розібратись яке слово обрати?

So или such: как разобраться какое слово выбрать? - cambridge.com
24.11.2023

Her hair was so smooth and shiny? Maybe such smooth and shiny? Ці питання крутяться в головах у тих, хто недостатньо якісно розібрався в темі використання слів so та such. В англійській, як і у багатьох інших мовах, диявол ховається у деталях, тож знати значення слів недостатньо для правильного використання.

Тож помилки часто трапляються, коли йдеться про вживання близьких за значенням слів, якими є наші сьогоднішні герої — so та such.

Обидва посилюють сказане, однак вживаються вони по-різному, нумо розбиратись як саме!

Як використовувати so?

So — прислівник зі значенням very. Найчастіше перекладається як «так/такий/така», «настільки».

Однак, серед іншого so може використовуватись:

 • для заміни вже відомої інформації:

— Is Sarah coming to school today?

— I hope so.

 • щоб сказати «і ми/я/вони/etc теж»:

— We went to the church last morning.

— Oh, so did we.

 • щоб привернути чиюсь увагу, коли ви збираєтеся поставити запитання або почати розмову:

So, let's start

 • щоб погодитись з чиїмось твердженням:

So it is — Так і є/ Дійсно

 • у значенні «близько» для позначення кількості:

Fifty or so, I guess — 50 чи близько до того, я думаю

 • у виразі «І що?»:

So what?

 • у значенні «тощо», «тому подібне»:

So on

 • щоб вказати на причину:

I was tired so I fall asleep.

Всі ці значення роблять so часто вживаним словом, однак сьогодні ми розглядатимемо його лише як частку посилення якості перед іншими частинами мови.

З чим поєднується so? Зазвичай це прикметники або прислівники:

 • You are so smart! — so + прикметник
 • She ran so quickly — so + прислівник

So завжди стоїть перед прикметником або прислівником, значення якого підсилює.

Розширити словниковий запас і розібратися з граматикою

На нашому курсі

So також є частиною сталих фраз, зокрема so much, so little, so many, so few. Усі вони вказують на кількість і, що важливо та нехарактерно для цього слова, зазвичай використовуються разом з іменниками.

 • She had so much enthusiasm for the new project that it inspired the entire team — Вона була настільки захоплена новим проєктом, що це надихнуло всю команду.
 • Despite working hard on the puzzle, there was so little progress by the end of the day — Попри старанну роботу над пазлом, до кінця дня прогрес був дуже незначним.
 • There were so many stars visible in the night sky, it looked like a glittering tapestry — На нічному небі було так багато зірок, що воно нагадувало блискучий гобелен.
 • In that vast, empty desert, there were so few signs of life, it felt like another planet — У цій величезній порожній пустелі було так мало ознак життя, що здавалося, ніби це інша планета.

Як використовувати such?

Such — determiner, який зазвичай перекладається «такий», «подібний» і використовується, щоб збільшити та підкреслити певну ознаку:

nice person — хороша людина,

such nice person — така/настільки хороша людина.

Також це слово може означати:

 • такий, як … — such as …
 • як такий — as such
 • нічого подібного не існує — no such … as…

Such поєднується з іменником або з іменниковим словосполученням.

 • The sunset over the ocean was such a breathtaking view that everyone stopped to take pictures — Захід сонця над океаном був настільки захоплюючим, що всі зупинялися, щоб сфотографуватися.
 • He showed such kindness to the lost tourist, guiding them to their destination without hesitation — Він проявив таку доброту до заблукалого туриста, без вагань провівши його до місця призначення.
 • The novel had such an intricate plot that readers found it impossible to put down — Роман мав настільки заплутаний сюжет, що читачі не могли відірватися.
 • There was such excitement in the air at the concert that you could almost feel the energy vibrating — На концерті в повітрі витало таке хвилювання, що можна було майже відчути, як вібрує енергія.
 • He was in such a bad mood yesterday — У нього вчора був такий поганий настрій.

Зверніть увагу: в частині речень використана структура such + noun phrase: such a bad mood, such an intricate plot, such a breathtaking view, де фраза складається з іменника і прикметника, а в інших реченнях зберігається класичне поєднання such + noun: such excitement, such kindness.

Тут слід розуміти, що у словосполученні може бути й прикметник, і прийменник, тому потрібно дивитися, чи немає іменника, до якого слово відноситься.

Наприклад, в реченні «The magician performed such quickly executed tricks that the audience was left in awe.» such поєднується з прислівником quickly, що ніби-то суперечить правилам. Однак, це речення є граматично правильним і ось чому:

У фразі «quickly executed tricks» словосполучення «quickly executed» функціонує як прикметник для опису «tricks». Це робить фразу «quickly executed tricks» іменниковим словосполученням. А тому вживання such є виправданим.

So та such: різниця

Головна відмінність so та such полягає у словах, з якими вони вживаються в реченнях. Після so завжди мають слідувати прикметник або прислівник, а для such потрібні іменник або іменникове словосполучення — фраза, де є іменник і прикметник, прислівник або прийменник, які відносяться до нього.

Детальніше цю різницю вам допоможе дослідити таблиця нижче!

Значення ✅ You’re so kind — Ты такой добрый.
✅ You’re such a kind person — Ты такой добрый человек.
З прикметниками ✅ The night was so cold.
🚫 The night was such cold.
З прислівниками ✅ She spoke so softly.
🚫 She spoke such softly.
З іменниками ✅ It was such a surprise to see them.
🚫 It was so surprise to see them.
З іменниковими словосполученнями ✅ There was such intense excitement in the stadium.
🚫 There was so intense excitement in the stadium.

Pay, spend чи cost?

Яка між ними різниця та коли варто вживати

Дізнатись

Зміни в реченні

Часто речення можна легко перебудувати, щоб отримати як варіант з such, так і з so без істотної втрати сенсу. Ось кілька прикладів:

 • Her purse was so beautiful. → She was holding such a beautiful purse.
 • The movie was so interesting. → It was such an interesting movie.
 • The garden was so colorful. → There was such a colorful garden.
 • His story was so inspiring. → He told such an inspiring story.
 • The music was so relaxing. → It was such relaxing music.
 • The dessert was so delicious. → They served such a delicious dessert.

Перевірте себе

Для того, щоб раз і назавжди запамʼятати різницю між so та such, варто приділити увагу практиці. Розпочнімо просто зараз? Ми підготували дві прості, але корисні вправи, щоб ви могли перевірити знання з цієї теми.

1. Choose ‘so’ or ‘such’ to complete the following sentences:

 1. The movie was __________ interesting that I watched it twice.
 2. They had __________ a good time at the amusement park.
 3. The puzzle was __________ difficult that it took hours to solve.
 4. She is __________ a talented singer, everyone loves her performances.
 5. The weather was __________ cold that the lake froze over.
 6. It was __________ an exciting football match, everyone was on the edge of their seats.
 7. The book was __________ boring that I couldn’t finish it.
 8. He showed __________ great bravery in the face of danger.
 9. The flowers in the garden are __________ beautiful in the spring.
 10. It was __________ a surprising turn of events that nobody could believe it.

Для того, щоб побачити відповіді, натисніть тут 1. so 2. such 3. so 4. such 5. so 6.such 7. so 8. such 9. so 10. such

2. Change each sentence from ‘so’ to ‘such’ or from ‘such’ to ‘so’:

 1. The party was so fun.
 2. It was such a beautiful painting.
 3. The test was so hard that many students couldn't finish it.
 4. He has such an interesting perspective on things.
 5. The room was so quiet you could hear a pin drop.
 6. She made such delicious cookies that they were gone in minutes.
 7. The dog was so small it could fit in a teacup.
 8. It was such a rainy day that all outdoor activities were canceled.
 9. The story was so fascinating.
 10. They have such a big house.

Відповіді з цієї вправи пишіть у коментарях — разом переглянемо як ви впорались!

До зустрічі в наших наступних матеріалах!