Пройти тест онлайн

Як буде оцінюватися ЗНО з англійської мови у 2022 році

Как будет оцениваться ЗНО по английскому языку в 2022 году
4.12.2021

У 2022 році на ЗНО з англійської мови буде 59 завдань, на виконання яких буде відведено 150 хвилин.

Робота буде розділена на 4 частини:

 • розуміння мови на слух (аудіювання) (16 завдань різних форм);
 • читання (22 завдання різних форм);
 • використання мови (20 завдань);
 • письмо (1 завдання відкритої форми).

У ЗНО-2022 з англійської включені такі різновиди завдань:

 1. Вибір однієї правильної відповіді з трьох або чотирьох варіантів. Кожна правильна відповідь – 1 бал.
 2. Визначення правильності або неправильності твердження (true/false). Кожна правильна відповідь приносить 1 бал.
 3. Встановлення відповідності. Якщо відповідність встановлено правильно – 1 бал.
 4. Завдання на заповнення пропусків. Кожна правильна відповідь – 1 бал.
 5. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, де максимальна кількість можливих балів – 14.

Якщо в типах 1–4 учасник надає неправильну відповідь, більше однієї або взагалі не надає відповіді, завдання оцінюється в 0 балів.

Докладніше про критерії оцінювання письмової роботи

Вони розподіляються на 4 категорії, кожна з яких має набір вимог:

 1. Змістове наповнення – оцінює, як учасник опрацював кожну з 3 умов, зазначених у ситуації. Якщо умова опрацьована повністю та в деталях, за неї отримує 2 бали, якщо неповністю – 1 бал, якщо зовсім не згадується або вона переписана словами із завдання, за неї учасник одержує 0 балів. Максимальна кількість балів за цей критерій – 6.
 2. Структура тексту та зв’язність (максимум 4 бали), які розподілені на дві підкатегорії:
 • Логіка викладення та зв’язність тексту. Учасник одержує 2 бали, якщо в його відповіді є чітка логіка, між абзацами та реченнями є зв’язувальні елементи, слова-зв’язки, сполучники, доречні вставні слова; 1 бал – якщо логіка частково порушена, зв’язувальних елементів недостатньо або вони вжиті недоречно; 0 балів – якщо логіка не відстежується, а зв’язувальні елементи відсутні.
 • Відповідність письмового висловлення заданому формату. Можна одержати 2 бали, якщо стиль, лексика та оформлення відповідають завданню, у тексті є привітання, вступ, основна частина з трьох змістовних абзаців, кінцівка, прощання та підпис. 1 бал – якщо є порушення основних вимог або якщо у вступі дослівно переписано умову завдання. 0 балів – якщо написаний текст не відповідає меті.
 1. Використання лексики. Можна одержати 2 бали за демонстрацію достатнього словникового запасу, а також якщо зроблено не більше трьох лексичних помилок, які не впливають на зміст написаного. Виставляється 1 бал, якщо продемонстрований недостатній словниковий запас або робота містить більше, ніж 3 лексичні помилки. 0 балів виставляють, якщо текст містить велику кількість лексичних помилок і зміст висловлення незрозумілий.
 2. Використання граматики. Максимально за цей критерій можна отримати 2 бали, якщо: робота містить не більше 8 помилок, які не впливають на зміст. Проте виставляється 1 бал, якщо: є помилки вживання числа й особи в дієслівних часових формах, порушення порядку слів у реченні, помилки вживання інфінітива або незлічуваних іменників. Так само 1 бал виставляється, якщо в роботі понад 8 помилок або якщо вони впливають на розуміння тексту. 0 балів отримують кандидати, що припустилися стількох помилок, що вони унеможливлюють розуміння прочитаного.

Варто зазначити також низку додаткових умов:

 • Якщо учасник отримує загалом 0 балів за перший критерій письмової роботи, то і вся робота оцінюється в 0 балів.
 • Так само і з двома наступними критеріями: діставши 0 за будь-який з них, учасник автоматично отримує 0 за всю роботу.
 • Якщо за будь-яку одну з умов змістового наповнення учасник дістав 0, то критерій використання лексики автоматично оцінюється в 1 бал.
 • Якщо письмове завдання не виконане або написане нерозбірливо, то ця робота оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна заробити на ЗНО з англійської у 2022 році, – 72.

Прагнете здобути найвищий бал на ЗНО? Запрошуємо на курси підготовки до ЗНО з англійської.

Також зверніть увагу на нашу шпаргалку для підготовки до ЗНО з англійської.