90 слів-зв’язок для написання есе англійською

Слова зв'язки в англійській мові для написання есе

Слова-зв’язки (linking words) в англійській допомагають нам послідовно висловлювати свої думки та логічно будувати розповідь. А ще вони просто незамінні для написання есе, без яких не обходиться практично жоден курс англійської або мовний іспит. Зберігайте собі в закладки нашу добірку 90 слів-зв’язок, щоб не втратити. Класних вам есе!

Доповнення (Addition)

 • In addition — на додаток
 • And — та, а
 • Similarly — також, подібним чином
 • Likewise — аналогічно
 • As well as — так само, як
 • Besides— крім того
 • Another — ще, ще один
 • Furthermore — більш того
 • Also — також, теж
 • Moreover — більш того, крім того
 • And then — крім того, крім того
 • Too — теж, також
 • Not only … but also — не тільки …, але й
 • Even — навіть
 • Besides this — крім цього
 • In the same way — таким же чином

есе на англійській мові

Послідовність (Sequence)

Firstly — по-перше, в першу чергу
Initially — спочатку
In the first stage — на першому етапі
One reason — одна причина
To begin with — перш за все, для початку
Secondly — по-друге
Another reason — інша причина, ще одна причина
Another advantage — інша перевага, ще одна перевага
Then — тоді, потім
Earlier — раніше
Later — пізніше
After this — після цього
At this point — в цьому місці, в даний момент, з цієї точки зору
Following this — виходячи з цього, у продовження цього
A further reason — додаткова причина, ще одна причина
In the final stage — на останньому етапі
The final reason — остання причина

Розширюйте свій вокабуляр з нами!

Наслідок (Consequence)

As a result — в результаті
Thus — таким чином
So — так, так що
Therefore — отже, в зв’язку з цим
Consequently — як наслідок, в результаті
It follows that — з цього випливає, що …
Thereby — таким чином, в зв’язку з цим
Eventually — в результаті
Then — тоді
In that case — в цьому випадку
Admittedly — за загальним визнанням, слід визнати

linking words з перекладом на українську

Протиставлення (Contrast)

However — проте
On the other hand — з іншого боку
Despite — незважаючи на…
In spite of — незважаючи на…
Though — хоча, в той час, як
Although — хоча, проте
But — але
On the contrary — з іншого боку
Otherwise — інакше
Yet — втім
Instead of — замість того, щоб
Rather — навпаки, навпаки
Whereas — у свою чергу, тоді як
Nonetheless — проте
Even though — хоча
In contrast — навпаки
Alternatively — інакше, як альтернатива

Треба підтягнути англійську?

Ствердження (Certainity)

Obviously — очевидно
Certainly — безумовно
Plainly — ясно, очевидно
Of course — звичайно
Undoubtedly — безсумнівно

Умова (Condition)

If — якщо
Unless — не рахуючи, крім
Whether — незалежно від…
Provided that — за умови, що…
Depending on — в залежності від

слова зв'язки для есе

Причина (Reason)

Since — оскільки
As — так як
So — так що
Because — тому що
Due to — у зв’язку з
Owing to — завдяки, внаслідок
The reason why — причина, за якою…
In other words — іншими словами
Leads to — призводить до
To — для того, щоб
Cause of — причина
In order to — щоб
Causes — призводить, веде до…

Корисні статті, відео, слова та вислови

Висновок (Summary)

In conclusion — на закінчення
In summary — підсумовуючи
Lastly — нарешті, на закінчення
Finally — нарешті
To sum up — щоб підсумувати
To conclude — на закінчення
To recapitulate — підсумовуючи
In short — коротко, одним словом

Перед тим, як приступати до написання есе, не забудьте повторити, як правильно ставити розділові знаки в англійській, та правильний порядок слів у реченнях!