Чому англійські речення люблять порядок?

English sentence structure

Якщо ви спілкувалися з британцями або цікавитеся їх культурою, то знаєте, що вони високо цінують дисципліну та порядок, і вважаються однією із найвихованіших та найввічливіших націй у світі. Англійців також називають консерваторами, адже вони дуже віддані традиціям і зберігають їх у первісному вигляді: червоні поштові скриньки, лівосторонній рух, двоповерхові автобуси…

Не дивно, що й англійська мова така організована та упорядкована! В англійських реченнях – доволі строгий порядок слів. Так склалося історично. Адже в цій мові не так багато закінчень у словах, що вказують на особу чи число, відмінок чи час, як, наприклад, в українській. Саме тому, на відміну від нашої рідної мови, англійська використовує порядок слів, щоб показати відношення між словами у реченні. Переважно саме те, як розташовані слова у реченні, повідомляє нам де що знаходиться в реченні та як вони взаємодіють. Наприклад:

A cat can see a dog. – Кішка бачить собаку.

A dog can see a cat. – Собака бачить кішку.

А в українській ми можемо міняти слова місцями, і це ніяк не вплине на розуміння речення:

Кішка собаку бачить.

Бачить кішка собаку.

Собаку кішка бачить.

Кішка бачить собаку.

Якщо ви уважно читали, то помітили, що в українській для нас важливе значення мають закінчення у словах.

То ж як правильно будувати речення англійською? Про це поговоримо далі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-10 англійських слів, що увійшли до словника у 2020 році

Що таке порядок слів?

Порядок слів – це спосіб розташування слів у реченні. Стандартний порядок слів у англійській мові: Subject + Verb + Object. Щоб визначити правильну послідовність слів, потрібно зрозуміти, що таке підмет, присудок та додаток (и).

  • Subject (підмет): як правило, іменник або займенник – людина, місце чи річ
  • Verb (присудок): дія чи стан – дієслово
  • Object (додаток): слово або група слів, над якими здійснює дію підмет

Наприклад:

A cat can see a dog.

a cat – subject – (хто?) кішка

can see – verb – (що робить?) бачить

a dog – object – (кого? що?) собаку

Послідовність слів є критично важливою у спілкуванні англійською мовою, оскільки це може вплинути на значення того, що ви намагаєтесь сказати. Наприклад, якщо ви скажете, що “The chicken crossed the road”, то це не виглядатиме так смішно, як дорога, що перейшла курку у “ The road crossed the chicken”.

Спробуйте самі визначити правильний порядок слів у наступних реченнях:

​A. Dropped the boy the ball.

B. The boy dropped the ball.

C. The ball dropped the boy.

Якщо ви вибрали варіант B, ви праві. Якщо ні, більше слухайте та читайте англійською мовою, щоб навчитися помічати та застосовувати ці схеми. Робіть це частіше, і незабаром ви станете експертом з питань порядку слів!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи важлива інтонація в англійській мові?

Типовий порядок слів у реченнях

Є три типи речень, з якими ми найчастіше маємо справу: прості, складнопідрядні та складносурядні. Насправді все дуже просто – усі складні речення складаються з простих, тобто у кожному з них є свій підмет та присудок, навіть, якщо воно дуже довге:

  • просте речення: I got in my car.
  • складносурядне речення: I got in my car, and I drove into town. Тут маємо два прості речення рівноправні між собою за змістом, які не залежать один від одного, тобто ми можемо розділити їх на окремі речення.
  • складнопідрядне речення: When I got in my car, I drove into town. Речення складається з одного головного простого речення (main clause) та одного підрядного речення (subordinate clause).

Більшість речень в англійській мові будуються за однією з наступних п’яти схем:

1. Subject–Verb

Наприклад: Tom works.

До цієї схеми можна додати прислівник (adverb) чи часовий вираз:

Tom works hard. Tom works every day.

2. Subject–Verb–Object

Наприклад:

He eats fast food.

Можна розширити речення за допомогою прикметника (adjective) та прислівника (adverb):

He eats fast food daily.

He eats junk fast food daily.

3. Subject–Verb–Adjective

Наприклад:

She is beautiful.

Додайте прислівник, і речення перетвориться на:

She is extremely beautiful.

4. Subject–Verb–Adverb

Наприклад:

The girl walked away.

І розширюємо його за допомогою інших частин мови, прикметника чи прислівника:

The young girl walked away slowly.

5. Subject–Verb–Noun

Наприклад:

The professor is a woman.

Як і у випадку з іншими типами речень, ви можете додавати слова або фрази, щоб розширити речення:

The professor at university is a very intelligent woman.

Як бачите, просте речення зажди має підмет і присудок і може також мати інші члени речення (додаток, обставина, означення). Якщо ви добре це пам’ятатимете, у вас ніколи не виникатиме труднощів у спілкуванні англійською.

Бажаєте спробувати навчатися онлайн?