Усі префікси в англійських словах зі значеннями та прикладами, які полегшать вам навчання

приставки в английском

Хочете раз і назавжди вивчити, що означають усі префікси в англійських словах? Як змінюється значення слова, якщо до нього додати той чи інший префікс? Запам’ятовуємо та розширюємо словниковий запас!

А щоб знати все ще краще, приєднуйтесь до наших курсів англійської мови. На вас чекають ефективні та цікаві заняття з сертифікованими викладачами в офіційному кембриджському освітньому центрі. Набір на осінь у самому розпалі!

Префікси в англійській мові

Префікси додаються на початку слова та допомагають створювати нові слова. Наприклад, протилежні за значенням, негативні або такі, що виражають відношення часу або місця. Точних правил з використання префіксів ви не знайдете, тому що вони прийшли в англійську мову з декількох інших: латині, французької та грецької.

Розгляньмо префікси в англійських словах, розуміння яких вистачить для спілкування та вивчення англійської на високому рівні.

Негативні префікси в англійській

Негативних префіксів у англійській мові більше за всі інші — цілих 9! За їхньою допомогою утворюються антоніми та негативні значення слів. Це префікси a-, dis-, il-, ir-, im-, in-, mis-, non-, un-. Деякі правила в їх використанні є, однак вони навряд чи допоможуть навчитися формувати нові слова.

Префікс un- може приєднуватися до слів, які починаються як з приголосної, так і з голосної букви. У прикметників un- створює негативне значення та є еквівалентним українському префіксу не-. У дієсловах — схожий на українську роз-, означає скасувати або здійснити протилежну дію.

 • unable, unhappy, unknown, uncomfortable, to undo, to unpack

Префікс dis- говорить про протилежність дії або характеристики. Може приєднуватися до слів, які починаються як з приголосної, так і з голосної.

 • to disagree, to disapprove, to disqualify, to dislike, to disappear, discomfort, disorder

https://www.youtube.com/watch?v=lPtgQW3ryyk

 

Префікс il- додається до англійських прикметників, які починаються на L, і виступає як “не-“.

 • illegal, illogical, illegible, illiterate

Префікс im- додається до прикметників, які починаються на M та P, і також виступає як “не-“.

 • impossible, immortal, impolite

Префікс in- приєднується до слів, найчастіше прикметників, які починаються на приголосні або голосні (крім i, u). Виступає в такому ж значенні, як і попередні.

 • insane, insecure, inappropriate, indefinite

Префікс ir- додається до слів, які починаються на R, в тому ж значенні не-.

 • irresponsible, irregular, irrelevant

Префікс mis- може стояти як перед голосними, так і перед приголосними, і говорить про те, що щось зроблено або робиться неправильно.

 • to misspell, to mislead, to mishear, misaligned

Префікс non- також може стояти перед голосними і приголосними. Він говорить про відсутність чогось або додає негативне значення.

 • non-payment, non-smoking, non-alcoholic, nonsense

Префікс a- додається тільки до слів, які починаються з голосної.

 • asexual, apolitical, amoral

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нові правила англійської граматики, які полегшать вам життя

https://www.youtube.com/watch?v=I-P-yQGQKyg

Ще дещо про префікс a-

Цей префікс використовується не тільки для формування негативного значення прикметника. Він може використовуватися і у значенні «у бік до», «в» і «на» або означати образ дії.

Більш того, додаючи його до слова, ми можемо змінити частину мови, до якої воно відноситься. Приєднуючи a- до іменника, ми можемо отримати прикметник або прислівник.

 • ablaze, abed, afoot, ashore, away

При з’єднанні a- з прикметником — отримуємо прислівник

 • afar, aloud, alow

Anti- та pro-

Префікс anti- значить те ж саме, що і в українській – проти. Pro- є синонімом anti- та означає за щось, на підтримку, також може вказувати на рух уперед.

 • anti-government, anti-racist, anti-war
 • pro-communist, pro-democracy, progress

Auto- та self-

Префікси auto- і self- додаються найчастіше до іменників і означають «сам», «самостійний».

 • autobiography, automobile, self-control, self-portrait

De-

Префікс de- додається до дієслів, іменників і служить для створення антонімів, а також означає усунення або відправлення.

 • departure, deforestation, decentralization, to demotivate, to decontaminate, to degrade

Down- і up-

Префікс -up додається до слів у значенні посилити, підвищити, підняти вгору. Down- — знизити, опустити, перемістити вниз, впасти.

 • upgrade, uphill
 • downgrade, downhearted

приставки в английском

Extra-, out-, super-, mega-, ultra-

Ці префікси мають схожі значення. Extra- говорить про вищий ступінь чогось, винятковість, надмірність, а також щось додаткове (наприклад, порцію сиру в піці). Out-, super-, mega- та ultra- також вказують на найвищий ступінь, щось найбільше, найкраще, найважливіше. Крім цього, out- може означати поза або ззовні.

 • extraordinary, extraterrestrial, outstanding, to outdo, super-hero, supermodel, mega-deal, ultra-compact, ultrasound
 • extracurricular, extracentral
 • outbuilding

Hyper- і hypo-

Префікс hyper- схожий за значенням на super- і mega-, але частіше зустрічається не в розмовній мові, а в наукових термінах.

 • hyperactive, hypersonic, hyperpower, hypertension

Префікс hypo- теж зустрічається в науці. А значення має протилежне hyper- — нижче норми, знизу.

 • hypoactivity, hypoallergenic, hypodermic

Inter-, intra- та trans-

Ці префікси мають схожі значення. Inter- говорить про зв’язок між якимись поняттями або групами, значить серед чогось, між чимось. Український аналог: між. У разі використання з дієсловами говорить про взаємодію.

 • interactive, international, interstate, to interact, to interchange

Intra- / intro- значить всередині, в межах чогось.

 • intramural, intravenous, intraday, introvert

Trans- вказує на переміщення (через щось), перехід, передачу.

 • transnational, transatlantic, to transform, to transfer

Mid-

Префікс mid- в англійській значить всередині, серед, середина.

 • midday, midnight, mid-October

Over- і under-

Over- говорить про щось надзвичайне, надмірне, те, що перевищує норми або знаходиться зверху, поверх.

 • overconfident, overweight, to overcook, to overcharge, to overrate

Under- використовується в значенні, протилежному over-, — недо-або під-.

 • underweight, underwear, to underline, to underestimate

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як утворити множину будь-якого англійського іменника? 6 простих правил

приставки в английском

Post- і pre-

Ще одна пара англійських префіксів-антонімів. Pre- значить перед-, до-. Post- — після.

 • prehistoric, prewar, preface, prepay
 • postgraduate, postscript, postdate, postwar

Re-

Префікс re- означає пере-, в сенсі переробити щось.

 • to redo, to rewrite, to redirect

Semi-, demi- та hemi-

Три префікси зі схожими значеннями. Аналог в українській — напів- або демі-.

 • semicircle, semifinal, semi-retired, demigod, demitone, hemisphere, hemicycle – півколо

Sub-

Префікс sub- значить знаходження під чимось або підпорядкування.

 • submarine, subtropical, subordinate

Tele-

Префікс tele- в англійській мові означає передачу на відстані.

 • television, telepathic

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 ресурсів з відеовправами з англійської для тих, хто втомився від підручників