Хитрі конструкції USED TO, WOULD ALWAYS, BE/GET USED TO – говоримо про звички англійською

USED TO, WOULD ALWAYS, BE/GET USED TO

Всі ми мали та маємо свої звички. Як же розповісти про них англійською? Звісно, за допомогою конструкцій used to, would always та be/get used to. Розберімося з головними правилами вживання цих конструкцій та їх винятками детальніше.

USED ​​TO

Почнемо з минулих звичок і типової у минулому поведінки. Для їх опису існує структура USED TO. Ця структура вказує на те, що звички або дії вже повністю залишилися у минулому та наразі не актуальні.

Стверджувальне речення будується так: підмет + USED TO + інфінітив.
Після TO використовується інфінітив, тому що це інфінітивна частка.

 • He used to collect stamps. – Він раніше збирав марки.

Запитання і заперечення утворюються так само, як зазвичай у Past Simple.

 • Did he use to collect stamps?
 • He did not use / never used to collect stamps.

Наведемо ще кілька прикладів. У кожному з речень навіть без уточнення, яка ситуація на даний момент, видно, що дія вже не здійснюється. І це показує нам структура USED TO.

 • I used to smoke, but now I’ve stopped.
 • Dorothy used to travel a lot, but these days she can not afford it.
 • Do you go to the theatre much? – Not now, but I used to.

USED ​​TO можна використовувати й тоді, коли ми говоримо про минулий стан, який вже не існує.

 • Sarah used to have long hair when she was a schoolgirl.
 • I’ve started drinking coffee recently. I never used to like it before.
 • There used to be one library in the town. Now there are three.

Замість структури USED TO у всіх описаних випадках підійде і Past Simple, але носії англійської зазвичай вважають за краще USED TO.

Важливо не плутати! Тільки Past Simple, а не USED TO, передає дію в певний момент або період минулого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 89 спонукальних дієслів, які вам потрібно знати: let, make, have, get, help та інші

USED TO, WOULD ALWAYS, BE/GET USED TO

WOULD ALWAYS

Точно як USED TO і Past Simple, WOULD ALWAYS повідомляє про стару звичку, яка припинилась у минулому. Дія часто повторювалося в минулому, але зазвичай вже не відбувається. На відміну від USED TO і Past Simple, ця конструкція завжди передбачає, що хтось охоче діяв виключно таким чином. Іноді ця звичка може дратувати, смішити або бути занадто екстремальною. Українською це звучало б як “вічно?/постійно ти робив (цю дію)”.

 • She would always send me strange birthday gifts.
 • Ned would always show up at our house without calling first.
 • Christine would always come late to the meetings.

Зверніть увагу! Would always — це не зовсім те саме, що USED TO або Past Simple. Would always не можна використовувати, щоб говорити про факти в минулому або узагальнення. Ця конструкція може бути використана тільки для повторюваних дій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Все про пасивний стан в англійській: часи, правила, приклади

USED TO, WOULD ALWAYS, BE/GET USED TO

BE/GET USED TO

А тепер – про іншу англійську структуру BE/GET USED TO, яку не потрібно плутати з USED TO. Вона висловлює звичність дії або стану в сьогоденні, минулому або майбутньому та відрізняється за значенням і використанням від USED TO.

Ця структура будується так: підмет + BE/GET USED TO + герундій. А дієслова be або get ставляться у потрібній формі, якої вимагає підмет. Отже, що значить ця структура?

 • They are used to getting up late. – Вони звикли пізно вставати (акцент на тому, що вони зараз мають цю звичку).
 • I’m not used to living in a big city. – Я не звик жити у великому місті (мені це зараз незвично, це для мене новий досвід).
 • The children were used to helping their mom about the house. – Діти звикли допомагати мамі по дому (мова йде про те, що звичка сформувалась у минулому).
 • She was not used to living alone. – Їй було незвично жити на самоті (у неї раніше не було такої звички, життя без сусідів по кімнаті або родичів стало для неї новим незвичним досвідом).

Зрозуміти, до теперішнього або минулого часу відноситься “звик” або “не звик”, можна з контексту.

І останнє: GET USED TO. Якщо BE USED TO означає “мати звичку, бути звичним”, то GET USED TO має значення “звикати” – тут акцентується придбання звички. GET USED TO може бути навіть у формі Continuous, якщо потрібно показати процес.

 • We often get used to doing things that we considered difficult. – Ми часто звикаємо робити те, що вважали складним.
 • The new teacher was strict, but the children got used to working with him. – Новий учитель був суворим, але діти звикли з ним працювати.
 • Do not worry, you’ll get used to serving customers quickly. – Не хвилюйся, ти звикнеш швидко обслуговувати клієнтів.
 • Jane is still getting used to wearing contact lenses. – Джейн все ще звикає носити контактні лінзи.

Підіб’ємо підсумки:
USED ​​TO – раніше (робив або був)
WOULD ALWAYS – раніше (робив)
BE USED TO – мати звичку
GET USED TO – звикати

Сподіваємося, тепер у вас не залишилося сумнівів!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Список всіх префіксів у англійських словах зі значеннями та прикладами, які полегшить вам навчання