Все про умовні речення (conditionals) в англійській мові: типи, правила, винятки та приклади

Умовні речення в англійській мові - conditionals

Умовні речення вважаються однією з найскладніших тем граматики англійської мови. Але не хвилюйтесь! Просто збережіть собі в закладки цю публікацію – і більше ви ніколи не помилитесь!

Ми використовуємо умовні речення, коли говоримо про умови якоїсь реальної, нереальної або можливої дії або про свої бажання. «Якби весна була теплою, в Одесі вже зовсім скоро можна було б купатися». «Якщо сьогодні знову буде дощ, я краще залишуся вдома». «Якщо нагріти воду до 100 градусів, вона закипає»…

Рідною мовою все досить просто, а от в англійській сенс пропозиції може повністю змінитися, якщо ми трохи переплутаємо час. Втім, іноді помиляються навіть нейтів спікери. Тож давайте розбиратися детально!

Умовні речення в англійській бувають 5 різних типів:

 1. Нульовий – Zero Conditional.
 2. Перший – First Conditional.
 3. Другий – Second Conditional.
 4. Третій – Third Conditional.
 5. Змішаний – Mixed Conditional.

Коми та структура умовних речень в англійській

Складні умовні речення складаються з двох простих речень – головного, в якому йдеться про дію, та підрядного, в якому йдеться про умови дії. Будь-яка з частин речення може стояти в реченні як на першому місці, так і на другому.

If I meet him, I’ll tell him about our meeting.
I’ll tell him about our meeting if I meet him.

ВАЖЛИВО: будьте уважні з комами! В умовних реченнях в англійській та українській мовах правила розстановки ком відрізняються. Якщо в українській, як ми звикли, одна частина речення завжди відокремлюється від іншої комою, то в англійській:

 • кома ставиться, коли умовне речення починається з підрядної частини,
 • кома не ставиться, коли умовне речення починається з головної частини.

Типи умовних речень кондишинал

1. Zero Conditional

Про що говоримо?
Умовні речення нульового типу – одні з найпростіших. У цьому типі речення ми найчастіше говоримо про щось, що відбувається постійно або є всім відомим: закони фізики, природи, факти, аксіоми, а також даємо рекомендації або поради. На відміну від всіх інших типів умовних речень, в нульовому немає припущень – вони констатують (найчастіше загальновідомі) факти.

Структура і приклади
Як правило, в обох частинах речення використовується простий теперішній час (але бувають і виключення). У підрядній частині речення можна використовувати як сполучник ‘if’, так і ‘when’ (або навіть ‘every time’) – і значення при цьому не зміниться:

 • If (when) + Present Simple + Present Simple

When (if / every time) the sun goes down, it gets dark.
The app is activated if (when / every time) you tap its icon.
If (when / every time) I wake up too early, I feel awful.

Коли ми говоримо про дію в процесі, в підрядному реченні може використовуватися Present Continuous, а коли про результат – Present Perfect:

 • If (when) + Present Continuous + Present Simple

If you’re running a marathon, you need to drink plenty of water.

 • If (when) + Present Perfect + Present Simple

If I have heard an alarm clock, I know it’s time to get up.

У головній частині умовного речення нульового типу також можуть використовуватися модальні дієслова: should, must, can, may, або дієслово в наказовому способі (без підмета):

 • If (when) + Present Simple / Continuous / Perfect + Imperative Mood / Modal Verb

If you’re running a marathon, you should drink plenty of water.
If you’re running a marathon, drink plenty of water.

conditionals умовні речення в англійській мові

2. First Conditional

Про що говоримо?
Тут ми говоримо в головному реченні про подію, яка станеться, якщо буде виконана умова з підрядного речення. Умовні речення першого типу в англійській відносяться до майбутнього часу.

Структура
Частіше за все в головній частині умовного речення першого типу використовується Future Simple, а в підрядному – Present Simple, незважаючи на те, що обидві частини речення говорять про майбутнє. Справа в тому, що в англійській мові в підрядній частині складних речень не використовується майбутній час:

 • If + Present Simple + Future Simple

If Tim doesn’t hurry up, he will miss the flight.
Tim will miss the flight if he doesn’t hurry up.

При зміні сполучника “if” на “when” у First Conditional, сенс речення зміниться – приблизно так само, як і в українській. Речення з ‘when’ вказує на високу ймовірність настання події:

 • When + Present Simple + Future Simple

If I see Ann, I will show her my business plan.
When I see Ann, I will show her my business plan.

Коли ми говоримо про дію в процесі, то тут, як і у випадку з Zero Conditional, може використовуватися Present Continuous в підрядному реченні:

 • If + Present Continuous + Future Simple

If my father is sleeping, I will not wake him up.

У головній частині умовного рчечння першого типу замість майбутнього часу можуть використовуватися модальні дієслова або дієслова в наказовому способі (без підмета). У цьому випадку про те, що йдеться про майбутнє, ми здогадуємося за контекстом:

 • If + Present Simple / Continuous / Perfect + Modal Verb & Infinitive
 • If + Present Simple / Continuous / Perfect + Imperative Mood

If you see Ann, you should show her my business plan.
If you see Ann, show her my business plan.
If your father is sleeping, you should not wake him up.
If your father is sleeping, don’t wake him up.

conditionals правила українською

3. Second Conditional

Про що говоримо?
В умовних речення другого типу ми говоримо про нереальні події в сьогоденні або про події в майбутньому з дуже низькою ймовірністю, а також про (майже нездійсненні) мрії, бажання, очікування. Українською це звучить приблизно так: «Якби ти дотримувався цієї умови, ти (міг) би … (подія б наступила)».

Структура
У підрядній частині умовного речення такого типу використовується Past Simple, у головній – Subjunctive Mood.

БУДЬТЕ УВАЖНИМИ! У підрядному реченні дієслово “to be” в минулому часі використовується тільки у множині – “were”, а не “was”, навіть тоді коли підмет у нас в однині. І хоча в розмовній мові варіант з “was” після підмета в однині (як на тому відео з Джоуї на початку статті) все ж є припустимим і останнім часом стає все більш поширеним, на іспитах, таких як ЗНО, Cambridge English, IELTS и TOEFL, ми дуже рекомендуємо використовувати класичне “were”.

Треба підтягнути англійську?

 • If + Past Simple + Subjunctive Mood

If I lived in Barcelona, I would have a good tan almost all year long.
If Natalie were more supportive, we would be best friends.

Крім цього, Second Conditional використовуються, щоб сказати, що б ми зробили або як би поводилися на місці іншої людини. Це можна перекласти українською, як «Якби я був тобою, я б…» або «На твоєму місці я б…»:

 • If I were you + I would

If I were you, I would travel more

Також замість умовного способу в головній частині умовного речення можна використовувати модальні дієслова – could, should, might, must:

 • If + Past Simple + Modal Verb & Infinitive

If I were more organized, I could earn more money.
If you were adult, you must work every week including Summer.

речення на англійській мові

4. Third Conditional

Про що говоримо?
В умовних реченнях третього типу ми говоримо про подію, яка могла б статися за якоїсь умови, але не сталася в минулому. У таких реченнях ми можемо шкодувати про втрачену можливість або засмучуватися, що щось не відбулося.

Структура
За структурою Third Conditional – майже найскладніші серед усіх типів умовних речень. У підрядній частині використовується Past Perfect, у головній – незвична конструкція: would have + дієслово у третій формі. Але немає нічого неможливого. Цю конструкцію можна просто взяти та запам’ятати:

 • If + Past Perfect + would + have + V3

You would have passed the exam if you had studied harder.

До речі, це ще не найцікавіше! Іноді в підрядному реченні використовується зворотний порядок слів, при чому значення речення не змінюється:

Had you studied harder, you would have passed the exam.

А іноді замість “would” e головній частині речення, як і у випадку Second Conditional, використовуються модальні дієслова could, should, might, must:

 • If + Past Perfect + Modal Verb + have + V3

If you had wanted to pass the exam, you should have studied harder.

вправи умовні речення в англійській

5. Mixed Conditional

В останньому типі, Mixed Conditional, використовується поєднання частин двох різних типів умовних речень – другого і третього. Поєдняння бувають двох видів.

Зміст і структура 1: Second Conditional в головному реченні + Third Conditional в підрядному

Тут ми говоримо про те, що могло б бути в сьогоденні або майбутньому, якби щось сталося в минулому – тобто про нереальною ситуацію:

 • If + Past Perfect + Subjunctive Mood

If I had studied harder at college, I would earn more money now.

Зміст і структура 2: Third Conditional в головному реченні + Second Conditional в підрядному

Тут ми говоримо про нереальною ситуацію в минулому, яка могла б статися, якби дотримувалася умова, що відноситься до теперішнього часу (як правило, це умова – це щось постійне, воно було актуальним у минулому та є актуальним зараз):

 • If + Past Simple + would + have + V3

If they were better players, their team would have scored more yesterday.

Більше детальних гайдів з англійської граматики: