Пройти тест онлайн

Скорочення та абревіатури в діловій англійській, які повинен знати кожен

353
19.07.2018

Ми вже писали про SMS-англійську та скорочення, які варто знати, щоб не плутатися у незрозумілих іноземних абревіатурах. Тож тепер пропонуємо вам звернути увагу на скорочення у діловому листуванні.

В теорії офіційно-діловий стиль передбачає повні розгорнуті речення, однак умови сучасного світу диктують дещо інші правила.

Темп, швидкий рух та перенасиченість інформацією призвели до того, що у діловому листуванні можна використовувати скорочені варіанти фраз.

Тож нижче список найчастіше вживаних скорочень і абревіатур англійською:

 • Mr. (mister) – містер;
 • Mrs. (mistress) – місіс;
 • Dr. (Doctor) – доктор;
 • St. (Saint / Street) – святий чи вулиця;
 • Blvd. (boulevard) – бульвар;
 • Ave. (avenue) – проспект;
 • Sq. (square) – площа;
 • Rd. (road) – дорога;
 • Bldg. (building) – будівля, будинок;
 • B.Sc. (Bachelor of Science) – бакалавр наук;
 • M.A. (Master of Arts) – магістр мистецтв;
 • Ph.D. (Doctor of Philosophy) – кандидат наук;
 • M.D. (Doctor of Medicine) – доктор медичних наук;
 • Co (company) – компанія;
 • PA (personal assistant) – особистий помічник;
 • Appx. (appendix) – додаток;
 • Re. (reply) – відповідь;
 • CAO (Chief Administrative Officer) – керівник адміністративного відділу;
 • CEO (Chief Executive Officer) – головний виконавчий директор (генеральний директор);
 • HR (human resources) – відділ по роботі з персоналом;
 • HQ (Headquarters) – головне управління компанії;
 • LLC (limited liability company) – товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
 • IT (information technology) – інформаційні технології;
 • smth (something) – щось;
 • smb (somebody) – хтось;
 • vs (лат. versus) – проти;
 • exp. (export) – експорт;
 • etc. (лат. et cetera) – та інше.

Тепер ви готові. Сміливо пишіть листи!