20 прекрасних, рідкісних і трохи дивних англійських слів, які ви обов’язково полюбите

english

В Оксфордському словнику понад 170 тисяч англійських слів. Але не переживайте, навіть для рівня Proficiency всі їх знати не потрібно! Активний словниковий запас дорослого носія англійської мови становить всього 20 тисяч слів, пасивний – близько 40. А найкраща новина в тому, що більшість (близько 95%) текстів загальної тематики можна легко зрозуміти, знаючи всього 3000 слів.

З іншого боку, нових англійських слів ніколи не буває багато, особливо таких прекрасних і незвичайних, які не мають аналогів в інших мовах. Деякі з них з’явилися зовсім недавно й навіть можуть не пройти вбудовану перевірку орфографії, інші – просто вживаються рідко. Але це не привід їх не знати.

Обирайте з нашої добірки слова, які найбільше вам відгукуються, запам’ятовуйте, та готуйтеся дивувати англомовних друзів, екзаменаторів, викладачів і одногрупників на курсах англійської!

Треба підтягнути англійську?

1. Aquiver [ə’kwɪvə] – тремтячий, тремтливий, як правило, від радості або передчуття.
А що викликає у вас таке тремтіння?

 • The children were aquiver with anticipation before the circus parade.

2. Bombinate [‘bɔmbɪneɪt] – дзижчати, гудіти

 • After breaking down, the humming machine began to bombinate even louder than before.

3. Cromulent [‘krɒmjʊlənt] – прийнятний, допустимий
Це неологізм, якому трохи понад 20 років, тому не дивуйтеся якщо перевірка орфографії буде його підкреслювати.

 • The continental breakfast was perfectly cromulent.

4. Denouement [deɪ’nu: mɒn] – завершення, розв’язка, кульмінація розповіді

 • Are you disappointed in ‘Game Of Thrones’ denouement?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 230+ англійських слів і фраз, які підвищать ваш бал на IELTS, TOEFL, FCE і пожвавлять спілкування з друзями

Цікаві англійські слова

5. Effervescence [‘efə’ves(ə)ns] – шипучість, шипіння від бульбашок в газованих напоях

 • A gentle effervescence fills the mouth, then gives way to all the grandeur of the Chardonnay.

6. Eloquence [‘eləkwəns] – красномовність, ораторське мистецтво

 • The crowd were swayed by his eloquence.

7. Ephemeral [ɪ’fem(ə)rəl] – швидкоплинний, одноденний (про комах), однорічний (про рослини)

 • His success as a popular singer was ephemeral.

8. Epiphany [ɪ’pɪfənɪ] – прозріння

 • My epiphany came when was trying to make a large castor wheel for a parade float.

9. Ethereal [ɪ’θɪ(ə)rɪəl] – неземний, ефірний, повітряний

 • Their music is ethereal.

Більше корисних слів і висловів

10. Hiraeth [hiraɪθ] – ностальгія; туга за місцем, куди неможливо повернутися, за нереальним місцем або часом.
Дивовижна концепція туги за нереальним місцем або минулою епохою з’явилася в Уельсі. Це слово практично не має аналогів в інших мовах.

 • Many refugees and dreamers alike experience hiraeth when remembering their homes that have been ravaged by warfare and waking.

11. Illicit [ɪ’lɪsɪt] – нелегальний, незаконний, заборонений

 • The illicit drugs industry has an annual turnover of some £200 bn.

12. Ineffable [ɪn’efəb(ə)l] – невимовний

 • The beauty of a sunset is ineffable.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 25 британських сленгових слів та виразів, які ви повинні почати використовувати просто зараз

Цікаві слова англійською

13. Mellifluous [mə’lɪfluəs] – милозвучний, такий, що пестить слух

 • His voice is mellifluous and smooth.

14. Nefarious [nɪ’fe(ə)rɪəs] – підлий, злий, аморальний

 • He was universally feared because of his many nefarious deeds.

15. Oblivion [ə’blɪvɪən] – забуття, несвідомий стан, стан, коли не розумієш, що відбувається навколо

 • He sought oblivion in a bottle of whisky.

16. Petrichor [‘pɛtrʌɪkɔ:] – приємний запах землі після дощу
Ще одне прекрасне англійське слово, яке не перекладається майже жодну іншу мову. Спробуйте використовувати його на тесті з англійської – ваш екзаменатор точно здивується!

 • Other than the petrichor emanating from the rapidly drying grass, there was not a trace of evidence that it had rained at all.

Розширюйте свій вокабуляр з нами!

17. Phosphenes [‘fɔsfi:n] – різнокольорові кола, які ми бачимо, якщо натиснемо на закриті очі.
Зізнайтеся, ви теж у дитинстві так робили?

 • Normally, the brain does not interpret tile phosphene patterns as identifiable objects.

18. Solitude [‘sɔlɪtju:d] – усамітнення, самотність, відлюдництво

 • After months of solitude at sea it felt strange to be in company.

19. Sonder [‘zɒndə] – усвідомлення того, що кожен перехожий проживає таке ж яскраве і складне життя, як і ми.
Одне з понять з «Словника незрозумілої печалі» Джона Кеніга – словника почуттів, які майже всі ми відчуваємо, але ніколи не замислювалися, як назвати. Більше таких неймовірних англійських слів очікуйте в наших наступних матеріалах. До речі, слово «сондер» вже використовується і в українській мові, здебільшого психологами.

 • I looked around at the large crowd of people in the streets, and waited for the sonder to sink in.

20. Supine [‘s(j)u:paɪn] – (лежати) на спині.

 • I lay supine on the poolside grass.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 9 сайтів і додатків для запам’ятовування слів, які розширять ваш словниковий запас.