Усе, що потрібно знати про займенники в англійській мові: списки, правила та приклади

местоимения в английском языке

Займенники в англійській мові діляться на декілька типів. Давайте розглянемо їх все разом з правилами та прикладами використання. І більше ніколи не будемо плутати «my» з «mine», а «I» – з «me». Домовились?

Основні займенники в англійській мові

 • Особисті:
  – у ролі підмета: I, you, she, he, it, we, you, they
  – у ролі доповнення (об’єкта дії): me, you, him, her, it, us, you, them
 • Присвійні:
  – з іменником: my, your, his, her, its, our, your, their
  – без іменника: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs
 • Зворотні: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Особисті займенники ми використовуємо:

 • коли нам потрібен підмет: She is not very well.
 • коли нам потрібно додаток у реченні, об’єкт, на який спрямована дія: James is waiting for her.

Присвійні займенники в англійській використовуються:

 • перед іменником, щоб сказати, що щось належить комусь: Your car is faster than my car!
 • або з тією ж метою, але без іменника, коли з контексту і так зрозуміло, про що мова: Your car is faster than mine!

Зворотні займенники служать для того, щоб:

 • показати, що дія спрямована на того, хто її виконує, на «себе»: Helen looked at herself in the mirror.
 • зробити в реченні акцент на важливій інформації. У цьому випадку вони можуть означати «сам», «власною персоною»: It was the president himself who opened the door.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Все про модальні дієслова в англійській мові: правила, значення, приклади

местоимения в английском языке

В англійській мові є й інші різновиди займенників. Перевірмо, чи знаєте ви їх все?

Взаємні займенники

Взаємні англійські займенники ми використовуємо, коли дія спрямована не на себе, а один на одного. Таких займенники всього два. В сучасному варіанті мови вони є взаємозамінними та мають однакове значення – один одного:

 1. each other
 2. one another
 • We’ve known each other / one another for ten years.

Вказівні займенники

Вказівні займенники this, these, that і those потрібні для того, щоб вказати на конкретний предмет.

 • I hate this cold weather.
 • Look at the men in that car.
 • These jeans are really nice.
 • Can you see those people?

Питальні займенники

За допомогою питальних займенників what, which, who, whom, whose ми ставимо запитання.

 • Who locked the door?
 • Whom did you see?
 • What are you doing?
 • Which house is yours?
 • Whose birthday is it today?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Список всіх префіксів у англійських словах зі значеннями та прикладами, які полегшить вам навчання

местоимения в английском языке

Відносні займенники

З відносних займенників починаються додаткові визначальні речення (вони відповідають на питання який? Яка? Які?).

 • Which – якщо йдеться про предмет: I’ll show you the letter which came today.
 • Who – якщо йдеться про людину: I like the people who live in that house.
 • Whom – «who» в непрямому відмінку: Jane called her sister, whom she had not spoken to in 20 years.
 • That – підходить як для предметів, так і для людей, використовується у випадках, коли визначальне речення не можна прибрати без втрати сенсу:
  There are lots of things that I need to buy before the trip.
  The people that live next door are really noisy.
 • Whose – «чий»: That’s the man whose house has burned down.

Невизначені займенники

Невизначені займенники можуть бути самостійними частинами речення або описувати іменник. Це займенники some, any, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything.

Some та any супроводжують необчислювальні іменники та обчислювальні іменники у множині. При цьому some використовуються у твердженнях, а any – у запитаннях і запереченнях.

 • I need some milk.
 • There were some cars in the street.
 • Is there any water in the glass?
 • There aren’t any flowers on the table.

Те ж правило про твердження, запитання та заперечення стосується й інших невизначених займенників з частиною some- і any-:

 • There is somebody at the door.
 • Did you see anybody?
 • He didn’t say anything.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Часи Simple в англійській – а ви точно знаєте про них усе?

местоимения в английском языке

Негативні займенники

До негативних займенників відносяться no, nobody, no one, nothing, neither, none. Не забувайте, що в англійському реченні може бути тільки одне заперечення. Тому з такими займенниками негативна форма дієслова не потрібна.

 • They’ve got no time.
 • Nobody is perfect.
 • No one could remember her name.
 • There’s nothing in this box.
 • Neither of the students has failed the exam. (ни один из двух студентов)
 • None of the students has failed the exam. (ни один из большего количества студентов)

Узагальнювальні займенники

Серед них в англійській мові є такі:

 • Every – кожен (про всіх членів / предметах групи разом): Kate has read every book in the library.
 • Each – кожен (про членів / предмети групи окремо): There were four books on the table. Each book was a different colour.
 • Everybody, everyone – всі, кожен: Everybody/everyone likes him.
 • Everything – все: Everything is ready.
 • Other, another – інший, ще один: Give me another cake, please.
 • Either – будь-який (з двох): We could go to the theatre or to the cinema. Either place is fine.
 • All – все, весь, все: I’ve heard it all before.
 • Both – обидва, обидві: Both women are from France.

Це все на сьогодні. Сподіваємося, що тепер ви будете почуватися більш впевнено, використовуючи англійські займенники!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 80 англійських фраз, без яких вам не обійтися при спілкуванні