Пряма та непряма мова в англійській мові: правила, пояснення, приклади

Пряма та непряма мова в англійській мові

Щоб передати чиїсь слова, думки та висловлювання використовується пряма та непряма мова. Правила використання прямої та непрямої мови в англійській та українській мові відрізняються. Тож сьогодні пропонуємо розглянути загальні правила з прикладами.

https://www.youtube.com/watch?v=lcnVMh0tR9w

Що таке direct speech (пряма мова)?

Direct speech — це пряма мова, тобто дослівна передача чиїхось слів. Цитата завжди береться в лапки та виділяється від речення комою або двокрапкою.

Наприклад:

She said, «I am afraid I won’t be able to come, I’m sorry». — Вона сказала: «Боюся, я не зможу прийти, вибачте».

Що таке indirect / reported speech (непряма мова)?

Indirect чи reported speech — це непряма мова в англійській мові, коли чиїсь слова передаються не дослівно. Непряма мова передається підрядним реченням, лапки не вживаються.

Наприклад:

My mum asked whether we were hungry. – Моя мама запитала, чи ми не голодні.

При передачі непрямої мови застосовується правило one tense back чи узгодження часів. Тобто дієслово у реченні, де біла пряма мова вживається у попередньому часі.

Час у прямій мові — Час у непрямій мові

 • Present Simple — Past Simple;
 • Past Simple — Past Perfect;
 • Future Simple — Future Simple in the Past;
 • Present Continuous — Past Continuous;
 • Past Continuous — Past Perfect Continuous;
 • Future Continuous — Future Continuous in the Past;
 • Present Perfect — Past Perfect;
 • Future Perfect — Future Perfect in the Past;
 • Present Perfect Continuous — Past Perfect Continuous;
 • Future Perfect Continuous — Future Perfect Continuous in the Past.

АЛЕ! Past Perfect та Past Perfect Continuous не змінюються.

Past Simple також не змінюється на Past Perfect якщо вказана точна дата.

She said that she was born in 1992. — Вона сказала, що народилася у 1992 році.

Kate said she often went jogging. — Кейт сказала, що вона часто тут бігає.

She said that she always drank coffee. — Вона сказала, що завжди п’є каву.

He explained that he was reading a book. — Він пояснив, що читає книгу.

He told me that he had been to Spain. — Він розповів, що був в Іспанії.

They complained that they had been waiting for hours. — Вони поскаржилися, що чекають декілька годин.

John said he would be busy till 6 p.m. — Джон сказав, що буде зайнятий до 6 вечора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стратити не можна помилувати або Правила англійської пунктуації.

Як змінюються займенники та прислівники у непрямій мові

Пряма мова — Непряма мова

 • this — that
 • these — those
 • now — then
 • today — that day
 • tomorrow — next day
 • the day after tomorrow — 2 days later
 • yesterday — the day before
 • the day before yesterday — 2 days before
 • ago — before
 • here — there
 • this week — that week
 • last week — the week before
 • two days ago — two days before
 • next week — the next week

Запитання англійською в непрямій мові

https://www.youtube.com/watch?v=uZ0BUf4WuhQ

У непрямій мові запитання мають прямий порядок слів, а замість знаку питання ставиться крапка.

Наприклад:

Пряма мова — Непряма мова

Where is the post office, please? — She asked me where the post office was.

Вибачте, де знаходиться пошта? — Вона запитала мене, де знаходиться пошта.

What are you doing? — She asked me what I was doing.

Що ти робиш? — Вона запитала мене, що я роблю.

Who was this fantastic man? — She asked me who that fantastic man had been.

Хто цей прекрасний чоловік? — Вона запитала, хто був цей прекрасний чоловік.

Треба підтягнути англійську?

Прохання та накази у непрямій мові англійською

Якщо вас ввічливо просять чи наказують щось зробити, у непрямій мові використовуються слова to say, to tell, to order, to ask, to beg та дієслово в інфінітиві.

Наприклад:

Пряма мова — Непряма мова

 • Please help me. — She asked me to help her.
 • Будь ласка, допоможи мені. — Вона попросила мене допомогти їй.
 • Please don’t smoke. — She asked me not to smoke.
 • Будь ласка, не пали. — Вона попросила мене не палити.
 • Could you bring my book tonight? — She asked me to bring her book that night.
 • Ти б могла принести мені сьогодні книгу? — Вона запитала, чи могла б я принести сьогодні книгу.
 • Could you pass the milk, please? — She asked me to pass the milk.
 • Ти б міг передати молоко? — Вона запитала, чи міг би я передати молоко.
 • Would you mind coming early tomorrow? — She asked me to come early the next day.
 • Ти не проти завтра прийти рано? — Вона попросила мене прийти завтра рано.
 • Be on time! — He told me to be on time.
 • Будь вчасно! — Він сказав мені бути вчасно.

Заперечення у непрямій мові англійською

Для побудови заперечного речення використовуємо not та дієслово в інфінітиві.

Please don’t be late. — She asked us not to be late.

Будь ласка, не запізнюйся. — Вона попросила мене не запізнюватися.

Don’t be so loud! — He told us not to be loud.

Не галасуйте! — Він попросив нас не галасувати.

«Don’t touch any of these things!» — warned the detective. — The detective warned us not to touch any of those things.

«Не чіпайте нічого з цих речей», — попередив детектив. — Детектив попередив, щоб ми не чіпали нічого з речей.

Нагадаємо, що для тих, хто хоче швидко прокачати свою англійську, ми в нас є інтенсивні курси англійської.