Стратити не можна помилувати або Правила англійської пунктуації

ProEnglish punctuation marksmo-Facebook-Facebook link image (2)

Англійська завжди давалася мені просто. Через це, коли в старших класах ми писали твори цією мовою, я навіть не стала задавати вчителю додаткових запитань стосовно пунктуації. Мій мозок доволі автономно прийшов до висновку, що вона просто має бути подібною до російської чи української.

Однак насправді все виявилося далеко не так просто. На жаль, дізналася я про це через багато років після закінчення школи. Навіть якщо я і робила якісь пунктуаційні помилки, ніхто їх мені не виправляв . Можливо, справа була в тому, що вчителька і сама не знала як правильно. Я не засуджую її, та таке часом трапляється.

Та ви – не я, і вам не обов’язково вчитися на помилках: чи то на своїх, чи то на чужих. Тому пропоную уважно ознайомитися з правилами англійської пунктуації та одразу уникнути помилок.

Крапка (period)

Вживається:

 • В кінці розповідних речень (Water is important. – Вода важлива).
 • В кінці речень з непрямими питаннями (Paul asked Jane if she was hungry. – Пол запитав Джейн, чи не голодна вона).
 • У ряді скорочень і абревіатур (etc. = і т. д.).
 • В десяткових дробах. В цьому випадку крапка читається як “point” (5.7 (читається five point seven)).
 • Після/між ініціалів імені (R. C. Green – Р. К. Грін).
 • При рахуванні грошей, в цьому випадку крапка не читається ($14.60 (читається fourteen sixty)).

Не вживається:

 • Якщо речення закінчується абревіатурою з крапкою, то друга крапка не ставиться. 
 • У заголовках журналів і газет.
 • В акронимах (FBI – ФБР).
 • Зі скороченнями величин, крім дюймів – in. (inch), оскільки без точки це можна прийняти за прийменник in (в) (kg – kilogram).
 • У назвах штатів, крім D.C. (District Columbia), коли воно стоїть після назви міста, що входить до складу цього штату: Washington, D.C. (NY – New York).

Ситуативно:

 • У випадку з абревіатурами слід враховувати варіант англійської. В американському заведено ставити крапку після звань, титулів: Dr., Mr., Mrs., Ms., Ph.D., B.Sc. (Dr. Johnson), а в британському – ні (Dr Johnson).

Знак питання (question mark)

Вживається:

 • Після питальних речень (Are you okay? – Ти в порядку?).
 • У складних реченнях з прямою мовою або зі вставними реченнями після тієї частини речення, до якої відноситься (I asked him, “How can I help you?” – Я запитав його: “Чим я можу допомогти?”)

Не вживається:

 • У непрямій мові і більшості риторичних запитань (Why do not you help this lady? – Чому б тобі не допомогти цій леді?).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 8 простих правил вживання like та as в англійській мові

English punctuation marks

Знак оклику(exclamation mark)

Вживається:

 • В кінці емоційних речень (Wow! – Ого!).
 • В кінці наказів і прохань наказового характеру (Stop talking! – Припиніть розмовляти!).
 • Після вигуків замість коми (Gosh! That was so good! – Чорт! Це було так здорово!).
 • У будь-якому місці посеред речення для вираження сарказму або здивування. У таких випадках береться в дужки (Jim was preparing (!) for his exams when I came. – Джим готувався (уявіть собі!) до іспитів, коли я прийшов).

Не вживається:

 • У зверненнях на початку листів, оголошень, повідомлень замість знаку оклику використовується кома (Dear James, Thank you for your letter … – Шановний Джеймс! Дякую за Ваш лист…).

Кома (comma)

Вживається:

 • Перерахування дій, понять, об’єктів, однорідних членів речення, часто перед «і» (There were apples, bananas, and oranges. – Там були яблука, банани і апельсини).
 • Відокремлення вступних слів, звернень та інших конструкцій (James, thank you for your help! – Дякую за допомогу, Джеймс!).
 • Поділ частин складних речень із сполучниками and, but, or (і, а, але, або): Ben and Sandra have been to Paris twice, but they have not visited any museums. – Бен і Сандра були в Парижі двічі, але так і не відвідали музеї.
 • Відокремлення зворотів, підрядних частин на початку складнопідрядних речень (When I come home, I’ll call you back. – Коли я прийду додому, я передзвоню Вам).
 • Виділення додатків, доповнень, пояснень: Simon, my former colleague, is a talented musician. – Саймон, мій колишній колега, талановитий музикант.
 • Написання повних дат (April 28, 2007 – 28 квітня 2007 року), адреси крім номера будинку з назвою вулиці (Beijing, China – Пекін, Китай, але 20 Oxford Street – Оксфорд Стріт, 20).
 • В кінці листа після формулювання «З повагою».
 • Виділення вступних слів або фраз, таких як moreover, however, in conclusion, for example, in addition to this, in fact, nevertheless, after all, by the way і інших.
 • Пряма мова: She said, “Calm down, baby, everything will be alright.” – Вона сказала: “Заспокойся, малюче, все буде добре”.
 • Розділові питання: You are late, are not you? – Ти запізнився, чи не так?

Не вживається:

 • Якщо в складнопідрядному реченні спочатку йде головна частина: I’ll call you back when I come home. – Я передзвоню Вам, коли прийду додому.
 • Перед союзом «що» (that): She said that she had lost her keys. – Вона сказала, що загубила ключі.

Ситуативно:

 • Найчастіше в найбільш логічних місцях.

Крапка з комою (semicolon)

Вживається:

 • З’єднання частин безсполучникового речення і речень із кількома комами: Call me on Monday; I will be able to give you an answer then. – Зателефонуйте мені в понеділок, тоді я зможу надати вам відповідь.
 • У формальних документах або в художній літературі.

Двокрапка (colon)

Вживається:

 • Перерахування, роз’яснення, доповнення: I know what we should do: work. – Я знаю, що ми повинні робити: працювати.

Не вживається:

 • Після дієслова або прийменника перед перерахуванням предметів, прямо пов’язаних з ними: I want a new dress, new shoes, a new bag and a little puppy. – Я хочу нову сукню, нові туфлі, нову сумку і маленького цуценятка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що можна вивчити, переглянувши “Шерлока” в оригіналі?

 English punctuation marks

Тире (dash)

Вживається:

 • Пояснює, виділяє списки, відокремлює пояснення і вставні слова і конструкції: All languages ​​have the same aim – they communicate thoughts. – У всіх мов одна мета – виклад думок.
 • Пояснення, що різко виникло посеред речення: Nick – he is Kate’s brother – was very glad to see his old friend. – Нік (це брат Кет) був дуже радий бачити його старого друга.
 • Незакінчена думка: If you want to understand me – Якщо ти хочеш зрозуміти мене …

Ситуативно:

 • Переважно в неформальних текстах..

Дефіс (hyphen)

З’єднання декількох слів в одне складене поняття: forget-me-not – незабудка.

Апостроф (apostrophe)

Вживається:

 • Скорочення: She can‘t swim. – Вона не вміє плавати..
 • Присвійний відмінок: my mother’s room – кімната моєї матері.

Три крапки (ellipses)

Вживаються:

 • Смислова незавершеність: I think he is … honest, but a bit inconsiderate. – Думаю, він … чесний, але злегка неввічливий.
 • Використання часткової цитати: “We’ve determined positively … that this fire was accidental.” – “Ми точно визначили … що займання сталося випадково.”

Круглі дужки (parenthesis)

Вживаються:

 • Доповнення, пояснення (схоже на тире): He got a small reward for his help (20 $ or something). – Він отримав маленьку винагороду за свою допомогу (20 доларів або близько того).

Квадратні дужки(brackets)

Вживаються:

 • У газетах, книгах, наукових роботах для додавання авторських пояснень і коментарів: The victim said that he [the robber] hit her. – Потерпіла повідомила, що він [грабіжник] вдарив її.
 • Транскрипція: receipt [rɪsiːt] – квитанція, чек.

Лапки (quotation marks)

Вживаються:

 • Пряма мова, цитати: “I hope we will meet again one day,” said Jack. – “Сподіваюся, ми ще коли-небудь зустрінемося,” – сказав Джек.
 • При введенні цитати в цитаті використовуються одинарні лапки: “Never say ‘I can not do that’,” said my father. – “Ніколи не говори” я не можу зробити цього”, – говорив мій батько.
 • При введенні назв книг, фільмів і т.д .: He wrote the song “Belle” for the musical Notre Dame de Paris. – Він написав пісню “Бель” для мюзиклу “Собор Паризької Богоматері”.
 • Для позначення термінів і саркастичних висловів: Yesterday I had a phone call from my “best friend” Mark. – Вчора мені дзвонив мій “кращий друг” Марк.

Ситуативно:

 • При цитуванні або прямій мові в американському варіанті англійської точка і кома ставляться в лапках, а не після них. У британському варіанті вони можуть ставитися після лапок.

Хоч може здаватися, що правил дуже багато, загалом англійська пунктуація значно простіша за російську чи українську. Крім того, між ними є багато схожих рис. Якщо вам відомі пунктуаційні правила вашої рідної мови, з’ясуйте для себе ті моменти, де вони відрізняються і зосередьтеся на них.

Тренувати вміння грамотного використання можна завдяки читанню публіцистики і написання текстів/речень схожої структури. Для початку ви можете просто копіювати те, що бачите, а згодом ваш мозок адаптується і переведе його на автоматичний режим.

Успіхів у вивченні англійської! Take care 🙂

Треба підтягнути англійську?