89 спонукальних дієслів, які вам варто знати: let, make, have, get, help та інші

каузативные английские глаголы

Сьогодні згадуємо, як правильно вживати англійські каузативні дієслова. А для початку з’ясуймо, що це таке. Найближчий аналог слова «каузативний» українською – спонукальний.

Каузативні (або спонукальні) дієслова потрібні, щоб розповісти, як ви спонукали когось або дозволили комусь щось зробити, чи, може, спонукали вас або дозволили вам. Інакше кажучи, вони висловлюють спонукання до дії. І використовуються найчастіше з інфінітивом.

В англійській мові найпоширенішими каузативними дієсловами є LET, MAKE, HAVE, GET і HELP.

MAKE – змушувати

Ми не вживаємо частку TO перед інфінітивом, якщо MAKE в активному стані; вживаємо, якщо MAKE у формі пасивного стану.

Make + людина / предмет + інфінітив без to

 • My parents always make me do my homework before I go out.

Підмет + be made + to інфінітив

 • I was made to wait four hours before I was examined by a doctor.

Дієслово FORCE дуже близьке за змістом. Але воно часто має на увазі сильний примус — за допомогою погроз чи позбавлення вибору. Частка TO з цим каузативним дієсловом обов’язкова!

 • Government troops have forced the rebels to surrender.

Зверніть увагу на вираз MAKE SOMEONE LAUGH.

 • Do not make me laugh. – Не сміши мене.

побудительные английские глаголы

LET – дозволяти

Після LET інфінітив завжди використовується без частки TO.

Let + людина / предмет + інфінітив без to

 • My mom never lets me go to parties.

Три форми неправильного дієслова збігаються (let – let – let), тому в минулому часі закінчення не додається.

 • The cat let the mouse run away.

Вираз «let us», який в розмовній англійській скорочується до «let’s», означає «давайте, давай» і висловлює заклик до дії.

 • Let’s dance!

Синоніми для LET – ALLOW і PERMIT, але ALLOW звучить трохи формально, а PERMIT – зовсім формально. Після цих дієслів потрібен інфінітив виключно з часткою TO.

 • The headmaster allowed the pupils to go home early.
 • The security system will not permit you to enter without the correct password.

LET не використовується в пасивній формі, тільки його синоніми.

 • Students are not allowed to eat in class.
 • Employees are permitted to work from home.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нові правила англійської граматики, які полегшать вам життя

побудительные английские глаголы

HAVE

Це каузативне англійське дієслово означає «зобов’язувати, покладати відповідальність, влаштувати так, щоб хтось щось зробив». У різних контекстах будуть різні варіанти перекладу. Після HAVE частка TO не потрібна.

Have + людина + інфінітив без to

 • I’ll have my assistant call you to reschedule the appointment. – Попрошу свого помічника зателефонувати вам, щоб перенести зустріч.
 • I had the gardener take care of the lawn. – Я домовився, щоб садівник подбав про галявину.
 • I will not have you say such things! – Я вам не дозволю говорити таке!

Have + людина + -ing форма

На відміну від інфінітива в попередній конструкції, -ing форма передбачає тривалість.

 • The boss had us working late again.
 • The film soon had us crying.

Have + предмет + третя форма дієслова

 • I had my car repaired last week.

Якщо ми хочемо розповісти, що звернулися за професійними послугами, то ця конструкція підійде якнайкраще. Називаючи предмет, що належить нам, ми повідомляємо, що конкретно з ним було зроблено, робиться або буде зроблено.

 • We’re having the house painted next month. – Наступного місяця нам пофарбують будинок.
 • Lucy has just had her blood pressure taken. – Люсі тільки що виміряли тиск.
 • Where did you have your hair cut? – Де ви підстриглися?

Третя форма дієслова повинна обов’язково стояти в реченні після іменника-доповнення. Якщо наплутаєте з порядком слів, значення сказаного зміниться!

Порівняйте:

 • We had a burglar alarm fitted (by a security company) some time ago.
 • We had fitted a burglar alarm (ourselves) sometime before that.

У першому реченні йдеться про те, що нам встановили сигналізацію. Тобто не ми самі це зробили, а «ми мали сигналізацію встановленою». Друга пропозиція, в якому fitted вже знаходиться в іншому місці, повідомляє, що дію виконали ми самі. Так вийшло, тому що третя форма fitted поруч з had утворила час Past Perfect активного стану.

Конструкція з третьою формою дієслова має ще одне значення. Вона може передавати неприємну подію, яка несподівано сталася з людиною.

 • My sister had some money stolen. – У моєї сестри вкрали деяку суму грошей.
 • Tom had his nose broken in a fight. – Тому розбили в бійці ніс.

https://www.youtube.com/watch?v=o0YOITIDdKY&t=432s

GET

Має смисловий відтінок «переконати, спонукати» та може використовуватися в тих же структурах, що і HAVE. Значення від такої заміни особливо не зміниться, просто використання GET замість HAVE зробить ваше висловлювання менш формальним.

Після GET перед інфінітивом завжди буде частка TO.

I can not get that child to go to bed.
Do not get him talking about his illnesses.
We’re getting a new kitchen fitted.
We got our roof blown off in the storm last week.

HELP – допомагати

Особливість цього дієслова в тому, що частку TO перед інфінітивом ви можете використовувати або пропустити, хоча найчастіше її в цій структурі не використовують.

Help + людина + інфінітив

 • I’m helping my friend (to) find a flat.

KEEP – змушувати, підтримувати

Keep + людина / предмет + -ing форма

 • I’m so sorry to keep you waiting. – Вибач, що змушую тебе чекати.
 • You must keep the assembly line moving at a steady rate. – Потрібно підтримувати рівномірний рух конвеєра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 ресурсів з відеовправами з англійської для тих, хто втомився від підручників

https://www.youtube.com/watch?v=ZyfLxDTlsOQ

Інші каузативні дієслова

Вони можуть висловлювати примус, прохання, схиляння до дії, заохочення, доручення, сприяння, дозвіл та інші методи спонукання.

Примус

Behove (формальний стиль) – належати, слідувати
Bind (bind – bound – bound) – зобов’язувати
Coerce (формальний стиль) – змусити, домогтися (примусом)
Command – наказати, скомандувати
Compel – змусити
Direct – направити, наказати, дати розпорядження
Instruct – розпорядитися, доручити
Obligate, oblige – зобов’язувати
Order – наказувати
Require – вимагати
Tell – веліти

 • The situation is grave and it behoves us to take it seriously.
 • Employees are not bound to give their reasons for leaving.
 • The law obliges companies to pay decent wages to their employees.
 • The law does not obligate sellers to accept the highest offer.

Прохання

Ask – просити
Beg – благати
Implore – благати, молити
Urge – вимагати, переконувати

 • He begged her to stay, but she simply laughed and put her bags in the car.
 • She implored the soldiers to save her child.
 • Police are urging drivers not to come into London this weekend.

побудительные английские глаголы

Словесне схилення до дії

Advise – радити
Badger – клянчити, умовляти
Dare – викликати (на щось), підбивати
Exhort – переконувати, заклинати
Nag – набридати, пиляти
Nudge – підштовхувати, м’яко схиляти до дії
Remind – нагадувати
Warn – застерігати

 • They dared Ed to steal a bottle of his father’s whiskey.
 • My mum’s always nagging me to get my hair cut.
 • You have to nudge people into making changes in their lifestyle.
 • I warned you not to walk home alone.

Заохочення

Bribe – підкуповувати
Embolden – підбадьорювати, заохочувати
Encourage – заохочувати, надихати, потурати
Entice – спокушати
Goad – спонукати, стимулювати
Incite – підбурювати
Induce – спонукати, схиляти, змушувати
Influence – впливати
Inspire – надихати
Motivate – мотивувати
Persuade – переконувати
Press – чинити тиск
Pressure (американська англійська), pressurize (британська) – чинити тиск, примушувати
Prod – спонукати, підганяти
Prompt – спонукати, вселяти думку
Provoke – спонукати, стимулювати
Push – чинити тиск, підштовхувати
Stimulate – стимулювати, заохочувати
Tempt – спокушати

 • Banks actively encourage people to borrow money.
 • Kathy goaded him into telling her what he had done.
 • Nothing would induce me to vote for him again.
 • Don’t feel we are pressuring you to give what you can’t afford.
 • It would take a lot of money to tempt me to quit this job.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Англійська граматика в зручних таблицях: іменники, займенники, прикметники, прийменники, умовні речення, коми…

побудительные английские глаголы

Підштовхування до дії

Bring – змушувати, переконувати
Cause – змушувати, призводити до, стати причиною
Dispose – привертати, схиляти
Drive – змушувати
Impel – спонукати, змушувати
Incline – схиляти
Lead – переконати, вплинути, змусити
Move – ставати причиною, змушувати

 • The injury caused him to lose the game.
 • Her sense of humor disposed me to like her.
 • The detective wondered what had driven Christine to phone her.

Дозвіл

Authorize – санкціонувати, доручати
Empower – уповноважувати
Enable – давати можливість
Entitle – давати право
Forbid – забороняти
Invite – запрошувати

 • The loan enabled Jan to buy the house.

Кваплення

Hasten – квапити
Hurry – квапити
Rush – квапити, підганяти

 • The guard hastened him out of the room.
 • They felt they were being rushed into choosing a new leader.

побудительные английские глаголы

Сприяння

Prepare – готувати
Teach – навчати
Train – навчати, тренувати

 • He trains his people to identify customer needs clearly.

Доручення

Commission – уповноважувати, доручати
Employ – займати справою, наймати
Engage – займати справою
Hire – наймати
Pay – платити
Retain – утримувати, наймати
Send – посилати

 • Macmillan commissioned her to illustrate a book by Spike Milligan.
 • He has retained a lawyer to challenge the court’s decision.

Бажання

Like – подобатися, хотіти
Need – потребувати
Prefer – надавати перевагу
Want – хотіти
Would like – хотілося б

 • I don’t like him taking all the credit when he didn’t do any of the work.
 • He likes his friends to call him Hank.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Все про пасивний стан в англійській: часи, правила, приклади