Все, що треба знати про часи Continuous в англійській: правила, приклади, хитрощі

времена continuous в английском

Ми вже писали про часи Simple в англійській мові. Тепер настав час перевірити, як добре ви пам’ятаєте часи Continuous!

Назва Continuous, або Progressive, як ще називають цю групу часів, означає “довгий, протяжний”. Часи Continuous будуються за допомогою потрібної форми дієслова “to be” плюс форми -ing основного дієслова. Найчастіше вони вказують на тривалість дії в якийсь момент, на його тимчасовий, а не постійний, характер. Але є в англійській і інші випадки їх вживання.

Повторюйте, запам’ятовуйте та зберігайте собі в закладки – стане у пригоді!

Present Continuous: am/is/are + -ing form

Щоб поставити запитання, ставимо am/is/are перед підметом. А для заперечення до am/is/are додаємо частку not.

 • Tim is waiting for Ellis.
 • Is Tim waiting for Ellis?
 • Tim is not (isn’t) waiting for Ellis.

Коли ж використовувати Present Continuous? Вів вживається у декількох випадках.

1. Дії, що відбуваються в момент мовлення

Present Continuous передає дію, яке розгортається просто зараз – у той момент, коли ми про неї говоримо.

 • The children are playing in their room now.
 • Jane isn’t working, she is having a rest.
 • Are you reading or watching TV at the moment?

Напевно, ви пам’ятаєте, що Present Continuous не використовується з деякими дієсловами. Вони називаються дієсловами стану, тому що їх не прийнято використовувати у тривалій формі, навіть якщо дія відноситься якраз до моменту мовлення.

 • You seem tired.
 • I need some sugar now.
 • I agree with you.

Це правило поширюється також на Past Continuous і Future Continuous.

времена continuous в английском

2. Тривалі дії, що тривають в даний час

Англійський час Present Continuous, за контрастом із Present Simple, підкреслює тимчасовий, непостійний характер дії. Вона відбувається в даний період часу – сьогодні, у цьому місяці або році. Тобто це “зараз” у широкому сенсі.

 • Sarah is looking for a job now.
 • Andrew is working very hard these days.
 • Are your neighbours renovating their house this year?
 • I’m not teaching students this semester.

Зверніть увагу, що в сам момент мовлення людина зовсім не обов’язково виконує дану дію. Наприклад, Сара, можливо, в цієї самої миті сидить у кафе з друзями.

3. Домовленість на найближче майбутнє

У цьому значенні Present Continuous висловлює особисті плани на найближче майбутнє.

 • Jason is having dinner with Kate on Saturday.
 • Alex is getting married next month.
 • What are you doing next Sunday?
 • I’m not working tomorrow – let’s go out somewhere.

Форма Present Continuous у цьому випадку показує, що людина вирішила й домовилась виконати чи не виконати дію.

АЛЕ! Якщо йдеться про розклад або програму, то використовується Present Simple!

 • The film starts at 7 pm.
 • The train leaves at 10 tomorrow morning.

4. Роздратування з приводу часто повторюваної дії

У цьому значенні Present Continuous висловлює типову, повторювану дію. Але Present Simple теж позначає таку дія, скажете ви. Важлива відмінність у тому, що за допомогою Present Continuous ми передаємо свої досаду або роздратування. Згадайте, як ми іноді звинувачуємо співрозмовника: “Вічно ти …”. Англійською то саме “вічно” буде “always” (та його синоніми: constantly, continually, forever).

 • You are constantly forgetting to say “thank you”, Peter!
 • I’m always losing my keys.
 • Lucy is forever missing the train!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Все, що треба знати про займенники в англійській мові: списки, правила, приклади

времена continuous в английском

Past Continuous: was/were + -ing form

Для побудови запитання was/were виноситься перед підметом. При запереченні до was/were додається частка not.

 • She was playing the piano at 10 o’clock.
 • Was she playing the piano at 10 o’clock?
 • She was not (was not) playing the piano at 10 o’clock.

Тепер про ситуації, в яких треба використовувати Past Continuous.

1. Дія, яке тривала в певний момент у минулому

Ця дія розгорталась у конкретний момент минулого. Вона почалась до моменту мовлення і ще не закінчилась.

 • At 10 o’clock last night, we were still watching TV.
 • What was Mary doing at 3 pm?
 • I was not sleeping at midnight.

2. Тривала дія в минулому, перервана іншою короткою дією

Ситуація в цьому випадку виглядає так: у процесі виконання однієї дії трапилося щось інше. Ця інша дія була короткою та передається за допомогою Past Simple.

 • While Dave was walking home, he met Jane.
 • It was raining when I got up.
 • I heard a loud crash as I was sitting in the garden.
 • What were you doing when I called you?

времена continuous в английском

3. Одночасні дії

Дві дії або більше розгортаються в один і той же момент минулого. Ці дії відбуваються паралельно.

 • Liz was smiling as she was reading Jessica’s message.
 • Grandma was knitting when the cat was sleeping.
 • The children were giggling and their parents were waiting patiently while Santa Claus was getting ready to enter the room.

4. Опис атмосфери події

Past Continuous допомагає показати фон, на якому відбулася дія в минулому.

 • When I woke up, some music was blaring in my neighbour’s flat. Another neighbour was drilling into a wall.
 • My dog ​​was barking and my parrot was mimicking it.

5. Роздратування з приводу часто повторюваної дії у минулому

Часто повторювана, прикра ситуація в минулому передається за допомогою Past Continuous у поєднанні з always, constantly, continually або forever. Точно таким же чином Present Continuous використовується для вираження роздратованості в теперішньому часі, пам’ятаєте?

 • When Carol was a teenager, she was always listening to some loud music.
 • My aunt was forever talking on the phone. It was so annoying!
 • I used to have a cat that was constantly scratching the sofa.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Все про пасивний стан в англійській: часи, правила, приклади

времена continuous в английском

Future Continuous: will be + -ing form

У запитаннях will виноситься перед підметом. При запереченні до will додається частка not, а в скороченому варіанті will not іноді буває won’t.

 • They will be swimming in the sea tomorrow.
 • They will not (won’t) be swimming in the sea tomorrow.
 • Will they be swimming in the sea tomorrow?

Розберімося, в яких випадках використовувати Future Continuous.

1. Дія, що триватиме в певний момент у майбутньому

Ця дія відбуватиметься в конкретний час у майбутньому.

 • This time tomorrow, we’ll be flying over the Atlantic Ocean.
 • I will not be working at 5 pm next week, I’ll be going home.
 • In an hour she will still be cooking.

2. Тривала дія в майбутньому, що перерветься іншою короткою дією

Тут маємо справу з майбутньою дією в розвитку, в середину якої уклиниться інша – коротка – дія (теж у майбутньому). Ми розглядали таку ж ситуацію з Past Continuous, а це її аналог у майбутньому часі.

 • I’ll be wearing a pink hat when you come, so you’ll recognize me.
 • Hurry up! When the taxi arrives, you’ll still be packing the stuff!
 • Susan will not be working when the celebration starts.

Дуже важливе правило! У підрядних реченнях, що позначають час (в прикладах вони починаються зі слова “when”), англійській майбутній час замінюється на теперішній!

времена continuous в английском

3. Одночасні дії в майбутньому

Подібно до того, як паралельні дії в минулому передає Past Continuous, Future Continuous позначає паралельні дії в майбутньому.

 • At the concert tomorrow, Miranda will be dancing and Eric will be playing the guitar.
 • Do not call my parents at 6 am. Mom will be sleeping and dad will be shaving.
 • Tonight, they will be watching a film, eating popcorn and enjoying themselves.

4. Опис атмосфери

Ми розглядали таку ж ситуацію на прикладі минулого, де для того, щоб передати атмосферу дії, застосовується Past Continuous. Для опису атмосфери в якийсь момент майбутнього знадобиться, звичайно ж, Future Continuous.

 • When I come to the party, everybody will be drinking beer. Meg and Liam will be kissing, Ed will be taking funny photos, Joey will be telling stupid jokes. Some rock music will be playing. It’s always like this.

І знову бачимо в англійській теперішній час замість майбутнього в частині “When I come to the party”, тому що це підрядне речення часу.

5. Важливе запитання про наміри

Якщо ви почули подібне запитання, варто відразу запідозрити, що співрозмовник чогось від вас хоче і про це попросить. Скористайтеся цією формою і ви, якщо хочете, щоб ваше прохання прозвучало ввічливо.

 • Will you be going to the supermarket? I have something to buy.
 • Excuse Will you be using this chair?

Тепер ви точно зможете правильно використовувати Present, Past і Future Continuous у потрібних ситуаціях!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Все про модальні дієслова в англійській мові: правила, значення, приклади