Як і чому працюють наші методи викладання англійської мови?

methods

Усі викладачі нашого центру сертифіковані за міжнародним стандартом Кембриджського університету, — в усіх є сертифікати та дипломи CELTA, CELT-P/S, CELTYL, Delta, TYLEC, IHCYLT. У людей, не пов’язаних з викладанням англійської мови, виникає питання – а в чому цінність цих сертифікатів? Що сертифіковані викладачі вміють робити такого, чого не можна отримати в іншому місці?

Насправді за цими сертифікатами стоїть ретельно розроблена і відшліфована система підготовки, яку викладач проходить під керівництвом висококваліфікованих тренерів і під жорстким контролем асесорів Кембриджського університету, які детально інспектують кожен курс для викладачів, під час якої викладачі вивчають актуальні методи викладання англійської мови, які зараз в тренді у світі, і як їх впроваджувати для ефективного навчання на уроці.

У цій статті я опишу основні методики, і як вони працюють. 

Насправді зараз рідко можна потрапити на урок, побудований за принципами тільки однієї методики. В сучасному викладанні діє принцип Principal Eclecticism, який гармонійно поєднує елементи різних методик на різних етапах презентації й відпрацювання нового матеріалу.

Сучасне викладання англійської поєднує такі методики:

Аудіо-лінгвальний метод

 • Як це працює?

Цей метод було розроблено з метою швидкого запам’ятовування слів і фраз, а також вироблення навичок завдяки багаторазовому повторенню.

 • На якому етапі уроку використовується?

Після презентації нового матеріалу, під час ‘дрилінгу’ (drilling) викладач моделює фрази, які студенти повторюють, щоб мати змогу їх краще запам’ятати й відтворювати в спілкуванні. 

 • Чому це працює?

Студенти тренуються правильно вимовляти лексичні та граматичні конструкції, виробляючи правильну вимову та інтонацію. Процес повторення активізує м’язову пам’ять артикуляційного апарату, допомагає формувати нейронні зв’язки для перенесення вивченого з короткотривалої пам’яті в довготривалу. Завдяки цьому студенти можуть успішно відпрацьовувати новий матеріал під час комунікативних завдань на заняттях, і вживати вивчене надалі за межами класу.

methods

Комунікативний метод.

Цей метод було розроблено для того, щоб студенти могли легко і природно вживати вивчений матеріал в живому спілкуванні.

 • Як це працює?

Викладач створює комунікативну ситуацію на занятті, яка стимулює спілкування студентів. Ситуація моделюється так, щоб студенти у спілкуванні вживали саме той граматичний і (чи) лексичний матеріал, який вивчався на занятті. 

Наприклад, якщо студенти вивчають narrative tenses (минулі часи), викладач може попросити студентів пригадати та описати якийсь випадок із минулого і розказати, що саме відбулося і за яких обставин, щоб студенти вживали саме минулі часи. 

Якщо вивчаються фрази для висловлювання згоди та незгоди, викладач може попросити у парі чи групі обговорити варіанти розв’язання якогось питання (наприклад, разом узгодити меню для святкування дня народження) таким чином, щоб група дійшла згоди. Для цього їм необхідно буде обговорювати варіанти, погоджуватися і висловлювати незгоду за допомогою фраз з уроку.

 • На якому етапі уроку використовується?

На етапі freer practice – після виконання тренувальних вправ, під час відпрацювання вивченого в парах і групах, під час виконання комунікативних розмовних вправ.

 • Чому це працює?

Вивчений матеріал відпрацьовується і вживається, як у реальному житті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 3 надійних способи розширити свій словниковий запас

TBL (task-based learning) — навчання через виконання групових розмовних завдань 

 • Як це працює?

Викладач починає урок не з презентації нового матеріалу, а з формулювання завдання, яке студенти повинні виконати в парі або в групі. Завдання формулюється таким чином, щоб перевірити, які граматичні та лексичні конструкції студенти будуть вживати під час виконання. Викладач уважно спостерігає і слухає студентів, щоб визначити, які структури студенти активно вживають, які — уникають, або роблять у них помилки. На основі спостережень викладач таким чином презентує матеріал уроку, щоб студенти вивчили щось нове або поглибили вже наявні знання. Потім викладач знову дає студентам завдання, подібне до першого, щоб студенти могли відпрацювати у спілкуванні те нове, що вони вивчили на уроці.

 • На якому етапі уроку використовується?

Це один із видів планування. Якщо викладач планує TBL урок, він готує два комунікативних завдання і продумує гнучкі варіанти презентації нового матеріалу (в залежності від потреб студентів).

 • Чому це працює?

Студенти мають максимально багато розмовної комунікативної практики. Викладач має змогу навчати і актуалізувати тільки необхідне, не витрачаючи час на те, що студенти і так гарно знають і уміють. 

Також цей метод дає студентам відчуття реальних досягнень і прогресу у вивченні мови.

methods1

Direct method (Прямий метод)

 • Як це працює?

Викладач навчає мови без перекладу. Викладач використовує контекст, зображення, реальні предмети, жести, щоб допомогти студентам зрозуміти значення нової лексики та граматики.

 • На якому етапі уроку використовується?

На етапі презентації нового матеріалу. Під час пояснення нових слів чи структур.

 • Чому це працює?

У студентів формується концепт без опори на рідну мову. Формується асоціація з ситуацією, конкретним об’єктом, відчуттям, подією.  Таким чином мінімізується вплив рідної мови (Russian and Ukrainian English), коли студенти перекладають дослівно фрази рідної мови на англійську.

Через те, що студенти не опираються на концепти рідної мови, вони  глибше і більш правильно розуміють абстрактні поняття, які далеко не завжди тотожні перекладу. Наприклад, слово shocking не можна перекласти на 100%. ‘Шокуючий’ українською завжди означає щось негативне, несподіване і неприємне. Англійською shocking – абсолютно нейтральне слово. Shocking news насправді можуть бути й приємними, але несподіваними новинами. Прямий метод дозволяє студентам розуміти і запам’ятовувати такі тонкощі значень. Крім того, є цілий пул понять і структур, які взагалі не мають еквіваленту у нашій рідній мові, наприклад, структури present perfect, causative. Правильно і глибоко їх зрозуміти допоможе аналіз контексту і використання прямого методу.

Lexical approach (лексичний підхід)

 • Як це працює?

Вивчення нових слів і структур не ізольовано, а в вкладі змістовних лексичних і граматичних блоків, що несуть певне значення. Наприклад, недостатньо вивчити слово make і усі його значення в словнику. Це мало допоможе. Якщо ж вивчати фрази з make від найпростіших (make a mistake, make a difference, make a sandwich) до більш просунутих (make sense, make a difference, make use of, make up your mind, make believe, it makes me feel good, to make a long story short), таким чином іде поступове збагачення словника і дозволяє студентам успішно розуміти і вживати автентичну мову.

 • На якому етапі уроку використовується?

На етапі презентації нового матеріалу.

 • Чому це працює?

Лексичний підхід більше орієнтований на лексику, ніж граматику. Увага студентів більше акцентується на ситуаціях і фразах, які доречно у них вживати, ніж на правилах і структурах.

CLIL (content and language integrated learning) — Інтегроване вивчення мови та інших предметів

 • Як це працює?

Студенти вивчають мову під час вивчення іншого предмету (практично будь-якого – природничих наук, гуманітарних, суспільних, естетичного напрямку). 

 • На якому етапі уроку використовується?

Це може бути окреме заняття або його частина. Наприклад, на спеціалізованих курсах для дорослих (Business English, English for negotiations, English for medicine) окрім вивчення нового лексичного і граматичного матеріалу, студенти обговорюють і вивчають кейси та термінологію, пов’язану з цією дисципліною. Підлітки і діти в рамках курсів періодично роблять різні проекти і дослідження з різноманітних дисциплін. Це діє змогу не лише ефективно вивчати мову, а й вносить елементи новизни. 

 • Чому це працює?

Такі заняття цікаві, розширюють світогляд, розвивають допитливість і критичне мислення. Уроки CLIL заохочують студентів дізнаватися більше про світ навколо, реалізовуватися у професії.

Також нагадаємо, що нещодавно ми писали про те,  чи добре, коли викладач майже не розмовляє на заняттях англійської?