Усе, що варто знати про прийменники в англійській мові

Все, что нужно знать о предлогах в английском языке

Як і в українській, в англійській мові є велика кількість прийменників (prepositions). Щоби володіти ними, необхідно знати, які форми та різновиди є, а також як правильно застосовувати їх під час створення речень. Корисними лайфхаками з цього приводу ми поділимося нижче.

Для чого використовується та що таке взагалі прийменник

Прийменник належить до додаткових, службових частин мови. Часто він застосовується для зв’язування слів та словосполучень, вказівки на їхній взаємозв’язок одне з одним. Особливість прийменників полягає в тому, що їхня форма постійна та не змінюється. Окрім того, прийменник позбавлений самостійності та певного значення, а отже, не може бути вживаний окремо від інших слів.

Найчастіше під час побудови речення їх розміщують поряд з іменником та займенниками. Рідше – перед числівниками.

Головна різниця між українською та англійською полягає саме у використанні прийменників. У той час, як в українській їх із лишком замінює відмінювання, в англійській частіше віддають перевагу службовій зв’язці з прийменниками.

Різновиди англійських прийменників

За способом творення вони розділяються на кілька категорій:

  • прості (simple): as, by, from, of, out, up, to, near, on, with, but, for тощо;

  • складні (compound): about, after, behind, into, since, besides, underneath, upon тощо;

  • фразові (phrasal): apart from, because of, along with, far from, in front of, thanks to тощо;

  • дієприкметникові (participle): assuming, following, depending, saving, including, excepting тощо.

Найчастіше прийменники мають постійний вид. Це означає, що вони були створені за допомогою одного, головного кореня. Складні ж варіанти можуть складатися як із двох коренів одночасно, так і з кореня + додаткової морфеми. Під час створення складні варіанти також могли виникнути після поєднання прийменника з іншими частинами мови.

Фразова група зв’язок – це цілі словосполучення, які можуть складатися з інших частин мови та прийменників інших груп.

Дієприкметникові прийменники характеризуються наявністю закінчень -ed, -ing, -en, які відрізняють їх від інших форм. Вони з’явилися в результаті комбінування цих закінчень із прийменниками.

Треба підтягнути англійську?

Основні типи прийменників в англійській

Прийменники розподіляються на п’ять основних категорій залежно від того, яку функцію вони виконують: вказують на місце, інструмент, час тощо.

Місця (Place)

У цій категорії вони використовуються, щоби вказати на розміщення іменника чи територію, де відбувається головна дія, про яку йдеться.

До них включають такі слова: above, across from, around, behind, below, under, in, over, past тощо.

Приклади вживання:

They sat opposite each other. – Вони сиділи навпроти один одного.

The moon goes around the earth. – Місяць обертається круг Землі.

Her name comes above mine on the list. – Її ім’я розташоване над моїм у списку.

Руху (Movement)

Зв’язки, що входять до цієї категорії, прямо вказують на напрям, де відбувається основний процес, або на початок та кінець дії.

До них зараховують: along, away from, over, past, into, from, onto, down, towards, back to, out off тощо.

Приклади вживання:

We walked along the beach. – Ми прогулювалися вздовж пляжу.

He struggled through the crowd. – Він просувався крізь натовп.

An apple rolled out of the bag. – Яблуко викотилося із сумки.

Часу (Time)

Сюди зараховують прийменники, які вживаються для позначення часу, коли виконується чи виконувалася дія. Також до них зараховують слова, які безпосередньо вказують на діяльність, чітко позначають часові проміжки.

Серед таких варто зазначити: at, before, during, by, since, within, until, for, from, through тощо.

Приклади вживання:

He’s very highly regarded within his profession. – Його високо цінують у рамках його професії.

It was the hottest October since last five years. – Це був найгарячіший жовтень за останні п’ять років.

Shouldn’t we wait until Antony’s here? – Хіба нам не варто почекати, поки прийде Ентоні?

Причини (Cause)

Ця категорія прийменників використовується, щоби пояснити, чому відбувається та чи інша дія в реченні.

Зокрема до них відносять: because of, in accordance with, thanks to, on account of, due to тощо.

Приклади вживання:

The flight was delayed because of bad weather. – Рейс скасували через погану погоду.

In accordance with your request, I am sending a copy of my book. – Відповідно до вашого прохання, надсилаю вам копію моєї книги.

She learned her first word thanks to you. – Вона вивчила своє перше слово завдяки тобі.

Виконавця та інструменту (Agent and instrument)

Зв’язки цієї категорії застосовуються, щоби вказати на предмет, який використовується для виконання процесу/роботи, або на основну особу, яка її виконує. Найчастіше вони вживаються в пасивному стані, а в українській їх замінює орудний відмінок.

До них відносять: by, with, without, on.

Приклади вживання:

I left without my umbrella. – Я пішов без своєї парасольки.

Join the two pieces together with glue. – Поєднайте два фрагменти з допомогою клею.

Any painting by Van Gogh is worth a fortune. – Будь-яка картина, створена Ван Гогом, варта цілого статку.

Корисні слова та вислови

Прийменник чи прислівник: як розрізнити в реченні

Дехто часто плутає ці дві частини мови, які можуть мати однакове написання. Головна різниця полягає у функції, яку вони виконують.

Так, прислівник може мати власне визначення та переклад, а прийменник – ні, він використовується лише як зв’язна ланка між словами.

Наприклад:

The temperature never rose above 10 degree Celsius. – Температура ніколи не піднімалася вище десяти градусів за Цельсієм.

(У цьому випадку прийменник above використовується для порівняння, як зв’язна ланка).

She’s rented a room above a shop. – Вона орендувала кімнату над магазином.

(Прислівник above в цьому випадку має значення «над», «нагорі» тощо).

Англійські прийменники та українські відмінки: особливості вживання

Вибір прийменника, необхідного для створення речення, безпосередньо залежить від того, про який відмінок в українській йде мова.

Розглянемо варіанти відмінків та прийменників, які з ними пов’язані:

  • Називний: прийменники не застосовуються.

The boy was so delighted that his cat could talk. – Хлопчик дуже зрадів тому, що його кіт вміє говорити.

  • Родовий: найчастіше використовується прийменник of.

It happened because of that boy. – Це сталося через того хлопця.

  • Давальний: використовується прийменник to.

You should give it to the boy. – Тобі варто віддати це хлопцю.

  • Знахідний: як і у випадку з називним, прийменник не використовується.

My daughter liked that boy. – Моя дочка вподобала того хлопця.

  • Орудний: використовуються by чи with.

The real road to Mars was opened by a boy. – Справжня дорога на Марс була відкрита хлопчиком.

  • Місцевий: вживаються прийменники about або of.

I cannot say anything bad about that boy. – Я не можу сказати нічого поганого про того хлопця.

Варто також розуміти, що в англійській мові дуже багато слів, які вживаються з прийменниками однією сталою зв’язкою.

Ще корисного: Артиклі в англійській мові: маленькі та завзяті?